จะละคลายความเป็นเราอย่างไร


   จะละคลายความเป็นเราอย่างไร

  โดยมากความต้องการผล ทำให้หาวิธี

  แต่นี่เป็นลักษณะของความต้องการหรือเปล่า

  ซึ่งก็เป็นเพราะความต้องการ จึงไม่ใช่การอบรมเจริญปัญญา

  ผู้มีปรกติเจริญสติปัฏฐานนั้น อบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้แล้วละ แต่เมื่อยังไม่รู้ก็ไม่ละ

  วิธีก็คือ เริ่มต้นจากการฟัง แล้วพิจารณาไตร่ตรองให้เข้าใจ จนเป็นปัญญาของผู้ฟังเอง

   

   


  หมายเลข 4675
  26 ม.ค. 2554