กุศลทุกประการควรทำในชาตินี้


    ทุกท่านทราบเรื่องความไม่แน่นอนของชีวิต ใช่ไหมคะ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นอีกอย่างกะทันหัน แม้แต่ความตาย เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะรอคอยวันเวลาที่จะทำกุศล ไม่ว่าจะเป็นวัตถุทาน อภัยทาน ธรรมทาน หรือกุศลอื่นๆ  แล้วกุศลที่ควรจะง่ายและสะดวก ซึ่งไม่น่าจะต้องคอยกาลเวลาเลยนะคะ ก็คืออภัยทาน กุศลอื่นยังต้องคอยกาลเวลา ใช่ไหมคะ การใส่บาตร การทำบุญก็ยังต้องคอยกาลเวลา การตระเตรียม แต่ว่าอภัยทานไม่น่าที่จะต้องคอยกาลเวลาเลย ควรจะเป็นกุศลที่ง่ายและสะดวก แต่สำหรับบางท่านก็ยังรอไว้อีกได้  คือ ชาตินี้ยังไม่ให้อภัย อาจจะเคยได้ยินบางท่านกล่าวอย่างนี้ว่า ชาตินี้ยังไม่ให้อภัย แต่ถ้าลองคิดดูว่า ชาติหน้าจะให้อภัยหรือคะ ถ้าชาตินี้ไม่ให้อภัย ชาติหน้าจะให้อภัยไหม นี่รอแล้วใช่ไหม รอไว้ชาติหน้า คิดว่าชาตินี้ไม่ให้อภัย ดูเสมือนว่าชาติหน้าจะให้อภัย แต่ก็ควรที่จะรู้ความจริงว่า ถ้าชาตินี้ไม่ให้อภัย ชาติหน้าก็ให้อภัยไม่ได้เหมือนกัน ในเมื่อความเป็นบุคคลนี้จบสิ้นลงเฉพาะในชาตินี้เท่านั้น ไม่มีความเป็นบุคคลนี้เหลือไปถึงชาติหน้าเลย แล้วจะไปให้อภัยใครที่ไหน ในเมื่อทุกอย่างจบหมดแล้ว เป็นบุคคลใหม่ เรื่องใหม่ พบเหตุการณ์ใหม่ จะให้อภัยไหมคะ ก็เป็นการที่ผลัดไปทุกชาติๆ

    เพราะฉะนั้นให้ทราบว่า ทุกชาติจะกระทำเหมือนกับที่ได้เคยกระทำมาแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะเป็นบุคคลใดในชาติหน้า ต้องทำตั้งแต่ในชาตินี้ เชื่อว่าชาติหน้าจะได้เป็นผู้ที่เหมือนกับที่ได้เคยกระทำมาแล้ว และก็ลองคิดดู  สิ่งง่ายๆ ดูจะง่ายที่สุด ง่ายกว่าอย่างอื่น ยังทำไม่ได้ แล้วจะทำอะไรได้คะ สิ่งอื่นก็จะต้องยากกว่านี้ทั้งนั้น  เพราะฉะนั้นกุศลทุกประการควรกระทำในชาตินี้ ไม่ควรที่จะรอคอยถึงชาติหน้า

     


    หมายเลข 4490
    26 ส.ค. 2558