ทุติยสัทธัมมนิยามสูตร


    ทุติยสัทธัมมนิยามสูตร

     


    หมายเลข 4233
    4 ก.ย. 2555