จักษุ พอ.5291


    วิชัย จริงๆ แล้ว จักษุก็ทรงแสดงโดยรูป ก็จะมี ๒ อย่าง โดยความเป็นปสาทจักษุ อย่างหนึ่ง ปสาทจักษุก็คือ เป็นรูปที่รับกระทบกับวัณณรูปได้ รูปเดียวเท่านั้น และส่วนที่เป็นสสัมภารจักษุ หมายถึงต้องมีรูปอื่นๆ ด้วย เช่น ดวงตาที่เห็นเป็นรูปร่างสัณฐานต่างๆ เพราะเหตุว่าว่าสสัมภารจักษุ เพราะเหตุว่าเป็นรูปที่เกิดจากสมุฏฐานอื่นด้วยที่ประกอบเป็นดวงตาขึ้นมา แต่ส่วนที่กระทบรูปจริงๆ เรียกว่า ปสาทจักษุ


    หมายเลข 12196
    8 ก.ย. 2564