อย่าเพียงจำชื่อ ทุกคำหมายถึงสภาพธรรมขณะนี้ พอ.5278


  อรวรรณ เวลาเราฟัง เราก็ต้องรู้เรื่องละเอียดของรูป จิต เจตสิกว่า มีจิตเท่าไร เจตสิกเท่าไร และรายละเอียดเป็นกุศล อกุศลอย่างไร ทีนี้ถ้าจุดประสงค์ของการเรียน เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้และเป็นอนัตตา แต่สำหรับตัวเองและหลายๆ คน เป็นจำชื่อพวกนี้ จนกระทั่งเหมือนปิดบังการรู้ความจริง

  สุ. ถ้าไม่มีการฟังเลย จะเข้าใจไหมคะว่า ขณะนี้เป็นธรรม แล้วก็เป็นอนัตตาด้วย

  อรวรรณ ไม่เข้าใจ

  สุ. ค่ะ จึงต้องฟัง แต่รู้จุดประสงค์ของการฟังว่า ฟังอะไร ฟังคำที่สามารถทำให้เข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆ ขณะนี้เพิ่มขึ้น ไม่ใช่ฟังเรื่องราวแล้วก็ไม่รู้ว่า ขณะนี้เป็นธรรมที่กล่าวถึงนั่นแหละ ไม่ว่าจะเป็นทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ก็เป็นธรรมที่ไม่เคยเข้าใจว่าเป็นธรรม เพราะฉะนั้นฟังเพื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรม แต่จะไม่ฟังไม่ได้ และฟัง ก็ไม่ใช่ว่าฟังโดยไม่รู้ ไม่เข้าใจ แล้วก็ไปจำเพียงจำนวน โดยที่ไม่รู้ว่า แท้ที่จริงทุกคำหมายความถึงสภาพธรรมขณะนี้

  อรวรรณ แต่เราเกิดเข้าใจแล้วจำได้ เช่น รูป ๒๘ ก็พอจำได้ว่า มีอะไรบ้าง

  สุ. รูป ๒๘ มีอะไรบ้างคะ

  อรวรรณ ก็มีตั้งแต่ดิน น้ำ ลม ไฟ

  สุ. ค่ะ ขณะนี้มีไหม

  อรวรรณ มีค่ะ

  สุ. เมื่อไรปรากฏ

  อรวรรณ ปรากฏให้จิตรู้

  สุ. ค่ะ แล้วก็ดับไป นี่คือการเข้าใจให้ถูกว่า ขณะไหนก็ตามที่มีอ่อนหรือแข็งปรากฏ เย็นหรือร้อนปรากฏ ก็คือชั่วขณะหนึ่ง แล้วก็หมดไป ไม่ใช่ให้ไปจำเป็นเรื่องราวทั้งหมด โดยที่ไม่เข้าใจลักษณะของอ่อนหรือแข็ง ซึ่งปรากฏ เพราะจิตกำลังรู้สิ่งนั้น คือ ให้เข้าใจลักษณะของธรรมที่มีเพิ่มขึ้น ไม่ใช่เพียงจำชื่อ

  อรวรรณ เพราะอย่างฟังวิถีจิต สังเกตว่าแต่ละคนก็จะจำว่า เริ่มจากปัญจทวารา แล้วก็จิตเห็น แล้วก็สัมปฏิจฉันนะ ซึ่งจริงๆ เราเข้าใจว่าเป็นอนัตตาแบบนี้ แล้วก็จะเป็นสังขารขันธ์ให้รู้ความจริงตามที่เป็นอย่างนี้ ใช่ไหมคะ

  สุ. จนกว่าสติสัมปชัญญะจะเกิด คุณอรวรรณจำรูป ๒๘ ได้ไหมคะ

  อรวรรณ ก็ไม่หมดค่ะ

  สุ. ค่ะ ตอนนี้สติสัมปชัญญะกำลังรู้ลักษณะของรูปอะไร เห็นไหมคะ จำชื่อ จำคำ แต่ขณะนี้มีสภาพธรรมกำลังปรากฏ

  อรวรรณ อย่างจับไมโครโฟน ก็รู้ว่าแข็ง แต่ว่ายังเป็นคำ เราก็รู้ว่า สติไม่เกิด

  สุ. รูปที่ปรากฏมีทั้งหมดกี่รูปในชีวิตประจำวัน

  อรวรรณ ๗ ค่ะ

  สุ.รูปอะไรบ้างคะ

  อรวรรณ ก็สี

  สุ. ขณะนี้มีปรากฏไหมคะ

  อรวรรณ มีค่ะ

  สุ. เพราะฉะนั้นลืมหรือเปล่าว่า เป็นเพียงสภาพธรรม แต่ขณะนี้กำลังปรากฏ ลืม จนกว่าจะไม่ลืม จนกว่าสติสัมปชัญญะจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏ ตามที่เข้าใจมาแล้วจากการฟัง

  อรวรรณ เพราะฉะนั้นฟังมากๆ เราก็จะลืมน้อยลง เราก็จะรู้ว่าเป็นธรรมมากขึ้น

  สุ. ค่ะ วันนี้คิดเรื่องอะไรบ้างคะ เรื่องอื่นมากกว่าธรรม เพราะสะสมมาที่จะจำ ที่จะคิดเรื่องอื่นมากกว่า ถ้าได้ฟังธรรมบ่อยๆ คิดธรรมบ่อยๆ ก็จะมีการคิดถึงธรรมบ้างเพิ่มขึ้น


  หมายเลข 12114
  16 ก.ค. 2564