วิถีชีวิตใหม่


    เพราะมีชีวิต จึงมีวิถีชีวิต วิถีชีวิตเดิมๆ คืออย่างไร และวิถีชีวิตใหม่จริงๆ คืออย่างไร

    (จากการสนทนาธรรมเรื่องวิถีชีวิตใหม่ที่ มศพ. 27 ธ.ค. 63)


    หมายเลข 11954
    21 ก.ย. 2566