วิถีชีวิตใหม่


  "วิถีชีวิตใหม่"

  เพราะมีชีวิต จึงมีวิถีชีวิต วิถีชีวิตเดิมๆ คืออย่างไร และวิถีชีวิตใหม่จริงๆ คืออย่างไร

  (จากการสนทนาธรรมเรื่องวิถีชีวิตใหม่ที่ มศพ. 27 ธ.ค. 63)


  หมายเลข 11954
  1 ม.ค. 2564



  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari