วิถีชีวิตใหม่


    "วิถีชีวิตใหม่"

    เพราะมีชีวิต จึงมีวิถีชีวิต วิถีชีวิตเดิมๆ คืออย่างไร และวิถีชีวิตใหม่จริงๆ คืออย่างไร

    (จากการสนทนาธรรมเรื่องวิถีชีวิตใหม่ที่ มศพ. 27 ธ.ค. 63)


    หมายเลข 11954
    1 ม.ค. 2564