ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฎต่างกับคิด พอ.5256


  อรวรรณ     แต่ความจำว่าเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน สิ่งของ มันจะลึกและเยอะมาก

  สุ.     ใครจะทำอะไรสภาพธรรมได้คะ สัญญาเป็นสภาพธรรมที่มีจริง เกิดเมื่อไรจำเมื่อนั้น และเกิดกับจิตทุกขณะ ทุกประเภท ทุกบุคคล ไม่มีจิตขณะไหนเลย ของใครทั้งสิ้นที่ไม่มีสัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วย

  อรวรรณ     แต่เราจำผิดใช่ไหมว่า

  สุ.     เราจำ หรือสัญญาจำ

  อรวรรณ     สัญญาจำผิด

  สุ.     ค่ะ สัญญาก็จำตามหน้าที่ของสัญญา ตอนนี้ไม่ได้จำเรื่องดอกไม้ จำเรื่องอะไร ก็หน้าที่ของสัญญาที่เกิดแล้วจำเรื่องนั้น ไม่ใช่ไปให้ไม่จำ ไปให้ไม่รู้ แต่ทั้งๆที่รู้ว่าเป็นใคร เพราะสภาพธรรมเกิดดับสืบต่อเร็วมาก แต่ก็เริ่มมีความค่อยๆเข้าใจตรงลักษณะว่า เป็นแต่ลักษณะของสภาพธรรมที่ต่างกับคิด

  อรวรรณ     เพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆฟัง ค่อยๆเข้าใจ

  สุ.     ถ้าไม่มีความอดทน จะไม่ได้สาระจากพระธรรม เพราะว่าอกุศลมากเหลือเกิน อวิชชาก็มาก โลภะก็มาก ความเห็นผิดก็มากที่สะสมมาแล้ว


  หมายเลข 11952
  31 ธ.ค. 2563  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari