อย่าหลงไปหาที่ไหน พอ.5256


    สุกัญญา     อย่างนี้สภาพปรมัตถธรรมในชีวิตประจำวันก็มีปรากฏให้รู้ได้ แต่ขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละบุคคลที่จะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏนั้นว่า เป็นสภาพธรรมหรือเปล่า ใช่ไหมคะ

    สุ.     แน่นอนค่ะ อย่างปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเหมือนกับคนที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏหรือเปล่า และปัญญาของพระองค์จะเหนือกว่าพระอรหันต์ทั้งหลาย และพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือเปล่า และปัญญาของพระอรหันต์ก็ต้องมากกว่าพระอนาคามีบุคคล ทั้งๆที่สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ต่างเลย เห็นเหมือนกันหมด แต่คนนั้นเป็นปุถุชน อันธพาลปุถุชนหรือกัลยาณปุถุชน  เป็นพระโสดาบันบุคคลหรือเป็นพระสกทาคามีบุคคล เป็นพระอนาคามีบุคคล หรือเป็นพระอรหันต์ สภาพธรรมไม่เปลี่ยนเลย แต่ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น และไม่ใช่รู้อื่นด้วย อย่าหลงไปหาที่ไหนเลย แต่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะเกิดแล้ว  


    หมายเลข 11949
    31 ธ.ค. 2563    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari