ขั้นตอนการละโลภะคืออย่างไร พอ.5251


  วิจิตร     พูดถึงวาระสุดท้ายของจุติจิตแล้ว แล้วไปปฏิสนธิจิต ผมก็ยังข้องใจว่า ขณะที่ปฏิสนธิแล้ว เจตสิกตามไปด้วยหรือเปล่า

  สุ.     จิตเกิดแล้วดับไหมคะ

  วิจิตร     ดับครับ

  สุ.     เจตสิกเกิดแล้วดับไหมคะ

  วิจิตร     ดับครับ

  สุ.     จุติจิตและเจตสิกที่เกิดและดับพร้อมกันไปไหน

  วิจิตร     ก็หายไป หมดไป

  สุ.     ก็เข้าใจได้ว่า ทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไป ไม่ได้กลับมาอีกเลย มีปัจจัยให้เกิดจึงเกิด ถ้าเป็นจุติจิตของพระอรหันต์ ไม่มีปัจจัย เพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตไม่เกิด หลังจากที่ปรินิพพาน คือ หลังจากที่จุติจิตของพระอรหันต์ดับแล้ว

  วิจิตร     และจุติจิตของปุถุชน หลังจากจุติแล้วก็ต้องมีการเกิด

  สุ.     จุติจิตมีกิเลสไหม

  วิจิตร     มีครับ

  สุ.     เพราะฉะนั้นก็ยังมีปัจจัยที่จะทำให้เป็นอนันตรปัจจัย ที่จะทำให้ปฏิสนธิจิตเกิด

  อุไรวรรณ     มีคำถามจากผู้ร่วมสนทนา ที่ว่าโลภะเป็นโทษ แต่กลับไม่ค่อยรู้ แล้วสติปัฏฐานจะเกื้อกูลได้อย่างไร ให้เห็นโทษ และค่อยๆละได้ จนถึงละได้หมด ช่วยกรุณาชี้แนะว่าขั้นตอนแต่ละขั้นเป็นอย่างไรบ้างคะ เพื่อที่จะได้เข้าใจยิ่งขึ้น ขอบพระคุณค่ะ

  สุ.     ขั้นตอน คือ ฟังให้เข้าใจจริงๆว่า โลภะเกิดเมื่อไร  และมีโทษในขณะไหน เพราะเหตุว่าโลภะเป็นเหตุของทุกข์

   

   

   


  หมายเลข 11904
  7 พ.ย. 2563  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari