ภิกษุ คือ ผู้มีความละอาย


    ภิกษุ คือ ผู้มีความละอาย


    หมายเลข 11485
    3 มิ.ย. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari