ไม่มีการยกเว้นสิกขาบทให้


    ไม่มีการยกเว้นสิกขาบทให้


    หมายเลข 11494
    16 มิ.ย. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari