พระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จัก


    พระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จัก


    หมายเลข 11493
    10 มิ.ย. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari