สะสมเหตุที่จะทำให้เรามีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังอีก

ผู้ถาม     จะถามว่าสามารถเจริญกุศลอย่างไร เพราะว่าจริง ๆ แล้วสภาพธรรมที่เป็นกุศล เราแทบจะรู้ไม่ได้เลย

สุ.     คุณสุกัญญาคิดว่าใครสามารถจะช่วยได้

ผู้ถาม     ท่านอาจารย์เคยกล่าวว่าไม่ควรประมาทแม้กุศลเพียงเล็กน้อย

สุ.     พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงช่วยใครได้หรือเปล่า ต้องเข้าใจคำว่า “ช่วย” หมายความว่าอย่างไร

ผู้ถาม     หมายความว่าทำให้เกิดปัญญาได้

สุ.     โดยวิธีไหน

ผู้ถาม     ก็ต้องฟังธรรมอย่างเดียว

สุ.     เป็นความมั่นใจของคุณสุกัญญาแล้วใช่ไหมว่าไม่มีวิธิอื่น

ผู้ถาม     คือเราไม่สามารถที่จะรู้เหตุปัจจัยในอนาคตได้

สุ.     เมื่อไม่สามารถที่จะรู้เหตุก็สะสมเหตุที่จะทำให้เรามีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังอีก

ผู้ถาม     แต่ทุกครั้งที่ได้ฟังพระธรรมก็มักจะมีปัญหาเกิดขึ้นและก็มีความสงสัยอยู่ตลอดเวลา

สุ.     ธรรมดา จะไม่สงสัยได้อย่างไรถ้าขณะนี้ธรรมไม่ได้ปรากฏว่าเป็นธรรมที่เกิดดับ ก็ยังต้องสงสัยอยู่ ใครไม่สงสัย

ผู้ถาม     ก็ต้องพระโสดาบัน

สุ.     แล้วทำไมพระโสดาบันไม่สงสัย

ผู้ถาม     เพราะเห็นถูกแล้ว

สุ.     เพราะพระโสดาบันรู้ลักษณะของสภาพธรรมจนประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมนั้น

ผู้ถาม     ถ้ากุศลจิตที่เกิด จิตที่เกิดย่อมจะต้องมีอารมณ์ จิตเป็นสภาพที่รู้อารมณ์ ขณะที่กุศลจิตที่เกิดจะมีปรมัตถธรรมเป็นอารมณ์ใช่หรือเปล่า

สุ.     ต้องเข้าใจว่าปรมัตถธรรมคืออะไรก่อน

ผู้ถาม     ปรมัตถธรรมคือสภาพความเป็นจริงของสิ่งนั้น ๆ

สุ.     ขณะนี้อะไรเป็นปรมัตถธรรมบ้าง

ผู้ถาม     จิตเห็น สิ่งที่ปรากฏทางตา

สุ.     เป็นปรมัตถธรรม เพราะฉะนั้นรู้ความจริงของจิตเห็นหรือสภาพของจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ ไม่ว่าจะเห็นหรือจะได้ยินลักษณะของจิตเป็นธาตุรู้


หัวข้อหมายเลข  11052
ปรับปรุง  4 ธ.ค. 2560