เห็นเหมือน ๆ กันหมดทุกวัน

ผู้ถาม     ธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปจะไม่ย้อนกลับมาอีกทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย สภาพธรรมที่เกิดในชีวิตประจำวันก็เหมือนกันทุก ๆ วัน

สุ.     คุณสุกัญญาไม่แก่ลงไปเลย

ผู้ถาม     แก่

สุ.     ทำไมแก่ล่ะ เหมือนกันทุกวัน

ผู้ถาม     มันก็เสื่อมไป

สุ.     นั่นสิคะ เสื่อมหมายความว่าอะไร ไม่เหมือนเดิม แล้วจะเหมือนกันได้ยังไง

ผู้ถาม     พูดถึงสิ่งที่ปรากฏ

สุ.     นั่นยิ่งละเอียดใหญ่เลย ถ้าไม่มีการเกิดดับความเสื่อมใด ๆ ก็ไม่มี ไม่ปรากฏ

ผู้ถาม     แต่ว่าเมื่อธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป จะไม่ย้อนกลับมาเกิดอีก

สุ.     ถูกต้อง จะเอาอะไรกลับมาสักอย่างหนึ่ง จักขุปสาทรูปเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัย มีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ ๑๗ ขณะแล้วดับไป ถ้ากรรมยังทำให้จักขุปสาทรูปเกิดอีก จักขุปสาทรูปก็เกิด แต่ถ้ากรรมนั้นไม่ทำให้จักขุปสาทรูปเกิด ก็ตาบอดไป ใครก็ทำอะไรไม่ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจักขุปสาทรูปที่กรรมทำให้เกิดแล้วดับไปจะกลับมาเป็นจักขุปสาทรูปอันเก่าเพราะดับไปแล้ว แต่ว่ากรรมก็ทำให้จักขุปสาทรูปใหม่เกิด เพราะฉะนั้นจริง ๆ แล้วใหม่ทุกขณะเพราะว่าดับไปเลย แล้วไม่กลับมาอีกเลยสักอย่างเดียวทุกขณะ มิฉะนั้นจะไม่ปรากฏความเสื่อม

ผู้ถาม     ที่เราเห็นเหมือน ๆ กันหมด

สุ.     ความจริงเหมือนหรือเปล่าแก่หรือเปล่าที่ถามเมื่อกี้นี้ ถ้าเหมือนก็ไม่แก่เลย เหมือนเดิม ที่จริงสภาพธรรมเกิดดับเร็วกว่านั้นมาก ถ้าเพียงอย่างนี้ละกิเลสไม่ได้เลย เพราะกว่าจะรู้ว่าไม่เที่ยงก็นานก็ยังติดเสียอยู่นานทีเดียว แต่ว่าตามความเป็นจริงทรงแสดงถึงสภาพธรรมที่เกิดดับเร็ว แม้แต่รูปที่มีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ ๑๗ ขณะ และลองคิดถึงระหว่างจิตเห็นกับจิตได้ยินซึ่งต่างขณะมีจิตเกิดดับเกิน ๑๗ ขณะเพราะฉะนั้นลองคิดถึงความเร็วของการดับไปของรูปแต่ละรูปซึ่งไม่ปรากฏ ไม่รู้ แต่ว่าปัญญาสามารถที่จะแทงตลอดในความเกิดดับของสภาพธรรมได้

ผู้ถาม     อย่างรสที่ปรากฏทางลิ้น รสหวานกี่ครั้ง ๆ ที่ปรากฏก็คือรสหวาน รสเค็มกี่ครั้ง ๆ ที่ปรากฏก็คือรสเค็ม

สุ.     เปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหม

ผู้ถาม     เปลี่ยนไม่ได้

สุ.     แล้วอันเก่าหรือเปล่า ขนมก้อนเก่า กาแฟถ้วยเก่า กลับมาเป็นรสเดิมหรือเปล่า หรือหวานก็หวานใหม่ เพราะน้ำตาลที่ใส่ก็ใหม่ไม่ใช่อันเก่ากลับมา


หัวข้อหมายเลข  11037
ปรับปรุง  30 ต.ค. 2560