697 พระโสดาบันด้วยกันจะทราบไหมว่าใครเป็น

ผู้ถาม     แล้วท่านอื่นที่เป็นพระโสดาบันด้วยกัน ทำไมถึงจะรู้ว่าอีกคนหนึ่งเป็น แล้วพระอรหันต์ท่านมีทิพยจักษุ หรือมีฌาณสูงอะไรพอจะมองเห็นสุ.                    พระอรหันต์สุกขวิปัสสกะไม่ได้มีความสามารถที่จะมีจักขุทิพย์หรืออะไร มีทางเดียว สนทนากัน ในพระไตรปิฎกก็มีข้อความว่าสองท่านสนทนากันโดยไม่รู้ว่าใครเป็นใคร

ผู้ถาม     ไม่ใช่มองเห็นแล้วรู้

สุ.     ไม่มีทาง ไม่มีทางเลย ศีลจะรู้ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ด้วยกันนาน ๆ  ขณะนี้ไม่มีใครล่วงศีลเลยใช่ไหม อยู่ด้วยกันไม่นานเลย ถึงแม้จะอยู่ด้วยกันนาน ๆ ก็ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาที่จะรู้ด้วย เพราะว่ามีท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านทำเป็นมีศีล คนไม่รู้เลย อยู่ด้วยกันตั้งหลายวันก็ไม่รู้ใช่ไหม นั่นก็เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้อง สำหรับปัญญามีทางเดียวที่จะรู้ได้คือสนทนากัน

           


หัวข้อหมายเลข  10813
ปรับปรุง  31 มี.ค. 2560