อลคัททูปริยัติ

    ผู้ถาม     ขอถามอย่างไรเป็นอลคัทโท

    วิ.     อลคัททูปริยัติก็คือศึกษาแล้วก็เกิดความสำคัญตนว่ามีความรู้มาก ไม่เคารพ ไม่เชื่อฟังในพระเถระต่าง ๆ ศึกษาเพื่ออาจจะไปอวดตัวหรือว่ากล่าวข่มคนอื่น อันนี้ก็คือการศึกษาไม่ถูกต้อง ที่ถูกก็คือเพื่อถึงปฏิปัตติ เป็นไปเพื่อปฏิบัติธรรม อันนี้คือเป็นนิสสรณัตถปริยัติเป็นที่พึ่งเพื่อให้อบรมเจริญปัญญาให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป


    หมายเลข 10608
    ปรับปรุง 11 ส.ค. 2559