เขามีบุญหรือมีกรรม

ผู้ถาม     พูดถึงคนถูกรางวัล ๗๐ ล้าน พอถูกแล้วเขาก็มีบุญ ขณะเดียวกันเขาก็ดีใจจนเขาช๊อคตายไปเลย อย่างนี้เรียกว่าเขามีบุญหรือมีกรรม

อ.     กุศลวิบากจะต้องเป็นทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ผู้ที่มีกุศลกรรมที่สะสมมามาก บางคนเกิดบนกองเงินกองทอง หรือบางคนเกิดมาที่ท่านมีบุญมาก ขุมทรัพย์เกิดขึ้น แต่ขณะนั้นก็ยังไม่ได้รับวิบากทางตา หู จมูก ลิ้น กาย สมบัติที่ได้มานั้นเพื่อที่จะรองรับช่วยเสริมให้ได้รับวิบากทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ที่เป็นกุศลวิบากมากขึ้น เต็มที่ขึ้น แต่ถ้าสมมุติเขาดีใจแล้วเขาก็ช๊อคสิ้นชีวิตไป ก็ไม่ได้รับผลของสิ่งที่เขาได้มานั้น เขาอาจจะหมดกรรมที่เป็นมนุษย์ หรือมีกรรมอื่นมาตัดรอนที่ทำให้เขาต้องสิ้นชีวิตไป กรรมคือเจตนาเจตสิกซึ่งถ้าสำเร็จเป็นกรรมบถแล้ว สามารถให้ผลเป็นวิบากได้ คือจิตเห็น จิตได้ยิน จิตได้กลิ่น จิตลิ้มรส รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส ถ้าเราไม่พูดถึงรายละเอียดตทาลัมพนะอะไรพวกนั้น อย่างผู้ที่เป็นคนทำงานในบ้าน แม่บ้าน เขาอยู่บ้านก็ไม่ใช่บ้านเขา แต่เขาก็ได้รับความสะดวกสบายมากกว่าผู้ที่ต้องออกไปทำงานข้างนอกซึ่งเป็นเจ้าของบ้านด้วยซ้ำไป แต่ถ้าเราจะกล่าวโดยทั่วไปสำหรับผู้ที่มีกุศลกรรมมาก ก็ย่อมที่จะมีทรัพย์สมบัติมาก แต่รูปเหล่านั้นก็เป็นรูปที่เกิดจากอุตุซึ่งมีกรรมเป็นปัจจัย

ผู้ถาม     เรื่องนี้ดิฉันก็เคยอ่านเจอในหนังสือพิมพ์ มีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ไปทอดแห แล้วก็สาวแหขึ้นมา เขาก็ปลดปลา ปลดตัวแรก เขาก็เอาไปคาบไว้ที่ปาก แล้วก็จะปลดตัวที่สองต่อ ตัวที่คาบไว้ที่ปากก็ดิ้น มันคงเป็นเมือกลื่น ๆ ปลาก็หลุดเข้าไปในคอและไปค้างอยู่ที่คอ ก็ติดคอตาย อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกรรมเหมือนกันใช่ไหม

อ.     กรรมคือเจตนา นี่คือผลของอกุศลเจตนาที่เคยทำมาแล้วคือผลของอกุศลกรรมเป็นอกุศลวิบากที่ทำให้เขาได้รับทุกข์ทางกายอย่างนั้น

ผู้ถาม     รับผลของกรรมเป็นเรื่องราว หรือเป็นเรื่องปรมัตถธรรม ช่วยอธิบายตรงนี้

วิ.     พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยนัยพระสูตรก็จะกล่าวถึงเรื่องของบุคคลที่ได้รับผลของกรรมต่าง ๆ ผู้ฟังเข้าใจได้ แต่พระองค์ก็ทรงแสดงในส่วนที่ละเอียดขึ้นไปว่าจริง ๆ ผลของกรรมจริง ๆ ก็ได้แก่นามธรรมที่เป็นชาติวิบากและรูปที่เป็นกัมมชรูปคือเป็นผลของกรรม


หัวข้อหมายเลข  10609
ปรับปรุง  11 ส.ค. 2559