วิญญาณจริยา อัญญาณจริยา ญาณจริยา

กุล.     การที่อกุศลจะเกิดขึ้นเป็นไปเพราะโลภะ และขณะเดียวกันก็เป็นไปเพราะความมีตัวตนด้วย และก็ความเห็นผิดด้วย แต่ทั้งหมดนี้มีได้ก็เนื่องจากว่ามีโมหะเป็นปัจจัยใช่ไหม ทั้งหมดก็คือมาจากโมหะ

สุ.     เพราะไม่รู้จึงลวง ถ้าเป็นปัญญา ๆ จะลวงเราไหม

กุล     ไม่ การดับธรรมที่เป็นฝ่ายทุกข์หรืออกุศลธรรมทั้งหมดก็ต้องด้วยปัญญา

สุ.     ถูกต้อง

กุล.     ตราบใดที่เรายังไม่มีปัญญาก็เป็นไปกับอวิชชาและก็เป็นปัจจัยให้เราทำอกุศลกรรมในชีวิตประจำวันได้

สุ.     ก็คงไม่ลืม ๓ คำ วิญญาณจริยา อัญญาณจริยา ญาณจริยา จริยาคือความประพฤติเป็นไป เกิดแล้วทุกภพทุกชาติ ผ่านมาแล้วไม่ว่าจะที่ไหนก็ตาม ไม่มีใครไปยับยั้งความเป็นไปของจิตซึ่งหลังจากปฏิสนธิดับไปแล้ว จะไม่ให้มีการเห็น การได้ยิน การนึกคิดนี่เป็นไปไม่ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดทั้งสิ้นในภพไหน ก็จะต้องเป็นอย่างนี้ และที่สำคัญก็คือว่าไม่รู้ความจริงหลังจากที่มีความประพฤติเป็นไปในภพหนึ่งชาติหนึ่งก็คือไม่รู้ ๆ นั่นคืออัญญาณจริยา ความเป็นไปของอวิชชา ซึ่งจะไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมเลย และเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่ จนกว่าจะมีการฟังและเข้าใจขึ้น แต่ญาณจริยาจริง ๆ ที่แสดงไว้ถึงวิปัสสนาญาณและมรรคผล หมดไปแล้ว เมื่อกี้นี้ก็หมดไปอีก ๆ ก็ทุกชาติก็เป็นอย่างนี้ แต่ว่าด้วยการสะสมความไม่รู้ หรือว่าด้วยการสะสมความรู้ความเข้าใจขึ้น

 

 

 

 keyword

วิญญาณจริยา อัญญาณจริยา ญาณจริยา


หัวข้อหมายเลข  10541
ปรับปรุง  23 มิ.ย. 2559