ศึกษาธรรมเยอะ ๆ จำชื่อได้แยะ ๆ ลวงหรือเปล่า

อ.     ท่านกล่าวว่าอุทธัจจะย่อมลวงเสมือนการปรารภความเพียร

สุ.     อุทธัจจะเกิดกับอกุศลจิตทุกประเภท หมดความสงสัยเลยใช่ไหม

อ.     หมายความว่าความฟุ้งซ่าน (อุทธัจจะ) ทำให้เหมือนกับว่าเราต้องไปเพียรทำโน่นทำนี่ ขณะนั้นเราก็เลยคิดว่าดี แต่จริง ๆ แล้วขณะนั้นฟุ้งซ่าน มุ่งหวังคิดว่าตัวเองจะได้ศึกษามาก ๆ จะได้เจริญธรรมมาก ๆ  อย่างนั้นใช่ไหมครับ

สุ.     หนทางปฏิบัติที่ผิดคงได้ฟังทางวิทยุแล้ว ที่มีผู้เขียนจดหมายมา แล้วก็เล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ฟัง ก็จะเห็นชัดเลยว่าถูกลวงแค่ไหน

อ.     ธรรมเครื่องล่อลวงหรือวัญจกธรรมนี้เป็นเฉพาะกับปุถุชนเท่านั้นใช่ไหมครับ พระอริยบุคคลอย่างพระโสดาบันท่านก็ยังมีอกุศลที่เหลืออยู่ ท่านยังมีโลภะ โทสะ โมหะส่วนที่เหลืออยู่ แต่ว่าท่านจะไม่ถูกอกุศลเหล่านี้ลวงว่าเป็นกุศลเลยใช่ไหม

สุ.     พระโสดาบันยังเห็นสิ่งที่ปรากฏว่างามหรือเปล่า

อ.     ยังเห็นว่างาม แต่การที่จะถูกลวงจะแตกต่างอย่างไรกับปุถุชน

สุ.     เห็นว่างามนั่นถูกหรือผิด ลวงหรือเปล่า

อ.     ครับ แต่ลวงคนละระดับกับปุถุชนที่ไม่ได้สดับ

สุ.     ถ้าคนที่ไม่รู้เลย ก็จะถูกลวงหนาแน่นแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งเลย เทียบกันไม่ได้ ถูกลวงเพราะไม่รู้ใช่ไหม คนรู้ก็จะไม่ถูกลวง เพราะฉะนั้นตราบใดที่ไม่รู้ก็ยังถูกลวง ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริง ๆ  ถ้าเป็นเรื่องละ ไม่ใช่เรื่องเอา เรื่องได้ เรื่องต้องการ จะละ ไม่ลวงแล้ว แต่จะต้องการนั้นคือลวง อย่างศึกษาธรรมเยอะ ๆ  จำชื่อได้แยะ ๆ ลวงหรือเปล่า

วิ.     การศึกษาปริยัติไม่เพียงพอหรือเปล่า ความเข้าใจไม่มี

สุ.     การศึกษาปริยัติต้องเข้าใจว่าปริยัติคืออะไร ถ้าศึกษาปริยัติก็คือฟังให้เข้าใจเรื่องสภาพธรรมที่มีจริง ๆ  ถ้าเพียงแต่ชื่อจำได้เยอะ ๆ  แต่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏนั่นเอง ก็ไม่มีประโยชน์อะไร ก็ลวงให้เป็นผู้ที่เข้าใจว่าได้ประโยชน์จากการศึกษา ซึ่งความจริงได้ชื่อ ได้ความเข้าใจแม้เพียงเข้าใจว่าเป็นการศึกษาให้เข้าใจแม้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏจริง ๆ  จน กว่าจะรู้แจ้งสภาพธรรมและเพื่อให้เห็นความเป็นอนัตตา

keyword   ศึกษาธรรม  ,ลวง 


หัวข้อหมายเลข  10517
ปรับปรุง  2 มิ.ย. 2559