Print 
เนื้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม
 
manitka
manitka
วันที่  24 ธ.ค. 2548
หมายเลข  610
อ่าน  4,572

อยากทราบว่าเนื้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้มีกี่ชนิด มีอะไรบ้าง และห้ามบุคคลทั่วไปหรือเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ ขอขอบคุณครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 25 ธ.ค. 2548

เนื้อที่ทรงห้ามสำหรับพระภิกษุมี ๑๐ ชนิด คือ  เนื้อช้าง เนื้อม้า เนื้อสุนัข  เนื้อมนุษย์เนื้อเสือโคร่ง  เสือดาว เสือเหลือง ราชสีห์  งู หมี   นอกจากเนื้อ ๑๐ ชนิดแล้ว  ทรงบัญญัติห้ามฉันเนื้อที่เขาฆ่าเจาะจง พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสำหรับนักบวช  มีพระภิกษุ ภิกษุณี เป็นต้น สำหรับคฤหัสถ์ไม่มีอาบัติ แต่ควรพิจารณาตามความเหมาะสม

เหตุผลที่ทรงบัญญัติโปรดอ่านในพระวินัยปิฎก

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
bug
วันที่ 7 เม.ย. 2552 09:06 น.
ขออนูโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 30 ธ.ค. 2554 19:49 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ