โลกวัชชะ
 
oom
oom
วันที่  19 เม.ย. 2552
หัวข้อหมายเลข  11998
อ่าน  4,689
อยากทราบว่าโลกวัชชะมีอะไรบ้างค่ะ ขอคำอธิบาย ขอบคุณค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 20 เม.ย. 2552 08:38 น.

ความหมายทั่วไป หมายถึง  สิ่งที่ชาวโลกติเตียน  เช่น กายวาจาที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนทุบตี  ฆ่าผู้อื่น  ลักขโมย  โกหก  ด่ากัน  เป็นต้น        แต่ในทางพระวินัยมีความหมายที่

ละเอียดกว่านั้น  นอกจากหมายถึง  อาบัติที่เป็นโทษทางโลก  คือ คนสามัญที่มิใช่ภิกษุ

ทำเข้าก็เป็นความผิดความเสียหาย  ชาวโลกติเตียน   ยังมุ่งไปที่สภาพจิต แม้ชาวโลกจะไม่ติเตียน      แต่สิกขาบทข้อใดที่ต้องอาบัติด้วยอกุศลจิตล้วนๆ    สิกขาบทนั้นเป็นโลกวัชชะ  ดังข้อความในอรรถกถาพระวินัยมหาวิภังค์อธิบายไว้ว่า
                พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 745                           [สิกขาบททั้งหมด  มีโทษ  ๒  อย่าง]        จริงอยู่  สิกขาบทมี  ๒  อย่าง  คือ    โลกวัชชะ  (มีโทษทางโลก) ๑ปัณณัตติวัชชะ  มีโทษทางพระบัญญัติ) ๑        บรรดาโทษ   ๒  อย่างนั้น   สิกขาบทใด  ในฝ่ายสจิตตกะ  มีจิตเป็นอกุศลล้วน ๆ สิกขาบทนั้นชื่อว่า เป็นโลกวัชชะ ที่เหลือเป็นปัณณัตติวัชชะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 21 เม.ย. 2552 19:09 น.

     ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 เม.ย. 2552 10:53 น.
โลกวัชชะ  เช่น  พี่น้องแต่งงานกัน ชาวโลกติเตียนค่ะ 
 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ