พระสังฆรัตนะ

พระสังฆรัตนะ

วีดีโอหมายเลข  2285
ปรับปรุงข้อมูล  13 ก.ค. 2560


รายการแนะนำ
ความไม่รู้ ทำให้เป็นนักตาม

ความไม่รู้ ทำให้เป็นนักตาม

ภิกษุ คือ ผู้ทำความดีในเพราะการขอ

ภิกษุ คือ ผู้ทำความดีในเพราะการขอ

ไม่พร้อมที่จะจาก

ไม่พร้อมที่จะจาก

บรรพชิต คือ ผู้สละ

บรรพชิต คือ ผู้สละ