บรรพชิต คือ ผู้สละ

บรรพชิต คือ ผู้สละ

วีดีโอหมายเลข  2281
ปรับปรุง  27 มิ.ย. 2560