ภิกษุ คือ ผู้ทำความดีในเพราะการขอ

ภิกษุ คือ ผู้ทำความดีในเพราะการขอ

หมายเลข  2286
ปรับปรุง  13 ก.ค. 2560