พอใจที่จะรู้น้อย รู้อย่างเดียวหรือไม่

 พอใจที่จะรู้น้อย รู้อย่างเดียวหรือไม่