ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมายความว่าอย่างไรค่ะ

 
ทราย
วันที่  1 มิ.ย. 2549
หมายเลข  1275
อ่าน  2,808

อยากทราบว่า ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นหมายถึงอะไรคะ และปฏิบัติอย่างไรที่ว่าสมควรแก่ธรรมนั้น ขอท่านผู้รู้ช่วยตอบด้วย

ขอบพระคุณค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 1 มิ.ย. 2549

บทว่า ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน แปลว่า การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ได้แก่ข้อปฏิบัติ หรือ ปฏิปทาเพื่อให้ถึงโลกุตตรธรรม ๙ คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑

ในอรรถกถามีอธิบายไว้หลายแห่ง โปรดอ่านข้อความโดยตรง

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 1 มิ.ย. 2549
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pornchai.s
วันที่ 1 มิ.ย. 2549

ตามข้อความตอนท้ายในความคิดเห็นที่ 2

จะตีความว่า ในยุคที่ว่างจากพระพุทธศาสนา ก็จะไม่มีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ใช่ไหมครับ เพราะไม่มีสรณะ ๓

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
study
วันที่ 2 มิ.ย. 2549

ในยุคนอกพุทธกาล ผู้ที่บำเพ็ญบารมีเพื่อการตรัสรู้อริยสัจจธรรม ทั้งทาน ศีล และภาวนาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย เป็นไปเพื่อโลกุตตรธรรมเช่นกันแม้ไม่มีสรณะ ๓

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pamali
วันที่ 5 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
captpok
วันที่ 28 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เซจาน้อย
วันที่ 16 พ.ย. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
jaturong
วันที่ 17 พ.ย. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
chatchai.k
วันที่ 23 มิ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ