บิดามารดา เป็นบุคคลผู้มีพระคุณ

 
ธรรมทัศนะ
วันที่  4 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10606
อ่าน  6,616

บิดามารดา เป็นบุคคลผู้มีพระคุณ เป็นผู้กระทำอุปการะเลี้ยงดูบุตรธิดา กระทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อลูก แม้จะมีความเหนื่อยยากลำบากสักเพียงใด ท่านก็ไม่เคยบ่นแม้แต่น้อย เพราะท่านเป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาธรรม มีความปรารถนาดีที่จะให้ลูกเจริญเติบโต และมีความประพฤติที่ดีงาม เป็นคนดีของสังคม ดังนั้น สำหรับบุตรธิดาแล้วทุกๆ วันจึงเป็นโอกาสของการทำความดี ไม่จำกัดเฉพาะวันใดวันหนึ่งเท่านั้น (ทำดีไม่ต้องมีฤกษ์ เพราะเหตุว่าทำความดีเวลาใด เวลานั้นแหละ เป็นฤกษ์ที่ดี) น้อมระลึกถึงพระคุณของท่านและกระทำตอบแทน บุคคลมีความกตัญญูกตเวที (รู้อุปการที่ผู้อื่นกระทำให้แล้ว กระทำตอบแทน) เป็นผู้ที่บัณฑิตทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้า เป็นต้นทรงสรรเสริญแล้ว ถ้าหากบุตรธิดาคนใดได้มีโอกาสศึกษาพระธรรม ฟังพระธรรม และมีความเข้าใจธรรม แล้ว คอยเกื้อกูลให้บิดามารดาได้ฟังได้ศึกษาด้วยนั้น ยิ่งจะเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านได้ดีอย่างยิ่งทีเดียว เพราะจะเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาซึ่งจะเป็นที่พึ่งในชีวิตของท่านได้อย่างแท้จริง ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 4 ธ.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
วันที่ 7 ธ.ค. 2551
ไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับการทำความดีและอบรมปัญญาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pornpaon
วันที่ 14 ธ.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
varintorntip
วันที่ 11 ก.พ. 2553
anumotanami ka..
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pamali
วันที่ 5 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Komsan
วันที่ 6 เม.ย. 2555

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ