อนันตริยกรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ต.ค. 2551
หมายเลข  10191
อ่าน  4,842

อนนฺตร (ไม่มีระหว่าง)+อิย ปัจจัย +กมฺม (การกระทำ)

การกระทำที่ให้ผลในภพไม่มีระหว่าง หมายถึง ครุกรรมในฝ่ายอกุศลซึ่งจะให้ผลเป็นชนกกรรม นำปฏิสนธิในอบายภูมิ หลังจากสิ้นชีวิตจากชาตินี้แล้วแน่นอน ไม่ว่าจะเจริญกุศลที่มีอานิสงส์มากอย่างไร ก็ไม่สามารถลบล้างการให้ผลของอนันตริยกรรมได้ อนันตริยกรรม มี ๕ อย่าง คือ

๑. ฆ่ามารดา

๒. ฆ่าบิดา

๓. ฆ่าพระอรหันต์

๔. ทำโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห้อ

๕. ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 29 ต.ค. 2551

     สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่ 10 พ.ย. 2552

แล้วในส่วนของกุศลฝ่ายดีที่เป็นอนันตริยกรรมมีหรือไม่ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
prachern.s
วันที่ 10 พ.ย. 2552

ฝ่ายกุศลไม่เรียกว่าอนันตริยกรรมครับ แต่มีคำว่าครุกรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่ 10 พ.ย. 2552

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

ครุกรรม

ครุ (หนัก)+กมฺม (เจตนาซึ่งเป็นผู้กระทำ)

กรรมหนัก หมายถึง กุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่กำลังมาก ซึ่งแม้มีกรรมอื่นอยู่ก็ไม่สามารถขัดขวางการให้ผลของครุกรรมได้ ต้องให้ผลก่อนในชาติเป็นลำดับต่อไปแน่นอน อกุศลที่มีโทษมากซึ่งเป็นครุกรรมได้แก่ อนันตริยกรรม ๕ คือ

ฆ่ามารดา ๑

ฆ่าบิดา ๑

ฆ่าพระอรหันต์ ๑

ทำให้พระพุทธเจ้าห้อเลือด ๑

ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน ๑

(เจตนาเจตสิกที่เกิดกับโทสมูลจิต ๒ ดวง) และนิยตมิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิดที่ดิ่งจนแก้ไม่ได้ (เจตนาเจตสิกที่เกิดกับโลภมูลจิตทิฏฐิคตสัมปยุตต์ ๔ ดวง) ให้ผลทำให้ปฏิสนธิในอบายภูมิในชาติต่อไปแน่นอน

ส่วนกุศลกรรมที่มีอานุภาพมากซึ่งเป็นครุกรรม ได้แก่ มหัคคตกุศลซึ่งเป็นมโนกรรม คือเจตนาเจตสิกที่เกิดกับ รูปาวจรกุศลจิต ๕ ดวง และ อรูปาวจรกุศลจิต ๔ ดวง เมื่อฌานจิตไม่เสื่อมจึงเป็นครุกรรมให้ผลปฏิสนธิใน รูปพรหมภูมิ หรืออรูปพรหมภูมิ ในชาติต่อไปแน่นอน ถ้าฌานจิตเสื่อมก็เป็นอโหสิกรรม คือไม่ให้ผลแต่อย่างใด

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เซจาน้อย
วันที่ 30 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 24 เม.ย. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
วันที่ 30 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ