สัมมากัมมันตะ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  17 ก.ย. 2551
หมายเลข  9874
อ่าน  1,136

สัมมากัมมันตะ

สมฺมา (ชอบ ถูก)+กมฺมนฺต (การงาน)

การงานชอบ หมายถึง วิรตีเจตสิกดวงหนึ่งที่ทำกิจให้เกิดการงดเว้นจากกายทุจริต๓ อย่าง คือ

๑. งดเว้นจากการฆ่าสัตว์

๒. งดเว้นจากการลักทรัพย์

๓. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pornpaon
วันที่ 29 ก.ย. 2551

  ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pamali
วันที่ 4 ต.ค. 2553

   ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 1 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ