สัมมาทิฏฐิ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  17 ก.ย. 2551
หมายเลข  9875
อ่าน  2,784

สัมมาทิฏฐิ

สมฺมา (ชอบ ถูก) + ทิฎฺฐิ (ความเห็น)

ความเห็นถูก ความเห็นชอบ ได้แก่ ปัญญาเจตสิก ซึ่งมีลักษณะที่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง สัมมาทิฎฐิมีหลายระดับตั้งแต่ กัมมสกตาสัมมาทิฏฐิ (ความเห็นถูกเรื่องความมีกรรมเป็นของๆ ตน) ฌานสัมมาทิฏฐิ (ความเห็นถูกที่เกิดกับฌานจิต) วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ (ความเห็นถูกที่เกิดกับวิปัสสนา ซึ่งขณะที่เป็นสติปัฏฐานก็เป็นมรรคมีองค์ ๕  แต่ขณะที่มรรคจิตเกิดขึ้นประหาณกิเลสเป็นสมุจเฉทก็เป็นมรรคมีองค์ ๘) เป็นต้น


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
วิมุตติ
วันที่ 20 ก.ย. 2551

ขออนุโมทนา และขอขอบพระคุณมาก ครับ

ครอบครัว ...วิมุตติ  มารยาท  วีกาญจน์

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 21 ก.ย. 2551

   สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 22 ก.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 28 พ.ย. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ประสาน
วันที่ 24 พ.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 13 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 1 มิ.ย. 2560

การฟังพระธรรมที่ถ่ายทอดจากผู้แสดงได้ตรงตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเป็นการเริ่มต้นเข้าใจความจริงเป็นหนทางของสัมมาทิฎฐิอันนำไปสู่ความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงในกาลเมื่อความถึงพร้อมของเหตุปัจจัยให้ปัญญาถึงที่สุด ซึ่งเป็นจิรกาลภาวนาด้วยความละเอียดลึกซึ้งของพระธรรม เหตุนึ้จึงต้องฟังพระธรรมด้วยความเคารพคือพิจารณาไตร่ตรองทุกคำที่ได้ฟังโดยละเอียดไม่เผิน

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ประสาน
วันที่ 2 มี.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 17 ม.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 1 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ