มลสูตร .. มลทินภายใน ๓ ประการ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  11 ส.ค. 2551
หมายเลข  9540
อ่าน  1,698

สนทนาธรรมที่ ...

    มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา    

พระสูตร  ที่นำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ

วันเสาร์  ๑๖  ส.ค.  ๒๕๕๑   เวลา  ๐๙:๐๐ - ๑๒:๐๐น.  คือ

 

มลสูตร 

ว่าด้วยมลทินภายใน ๓ ประการ

 

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เล่ม ๑ ภาค ๔ - หน้าที่ ๕๔๐


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เล่ม ๑ ภาค ๔ - หน้าที่ ๕๔๐

มลสูตร 

ว่าด้วยมลทินภายใน ๓ ประการ

    [๒๖๘]   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรม  ๓ ประการนี้   เป็นมลทินภายใน (มลทินของจิต) เป็นอมิตรภายใน เป็นศัตรูภายใน  เป็นเพชฌฆาตภายใน    เป็นข้าศึกภายใน  ๓  ประการเป็นไฉน ?   คือ ...โลภะ  ๑    โทสะ  ๑   โมหะ  ๑    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   อกุศลธรรม๓  ประการนี้แล เป็นอมิตร เป็นศัตรู เป็นเพชฌฆาต เป็นข้าศึกภายใน.

   โลภะให้เกิดความฉิบหาย  โลภะทำจิต ให้กำเริบ   ชนไม่รู้สึกโลภะนั้นอันเกิดแล้วใน ภายในว่าเป็นภัย คนโลภย่อมไม่รู้ประโยชน์นี้ ย่อมไม่เห็นธรรม    โลภะย่อมครอบงำนรชน ในขณะใด  ความมืดตื้อย่อมมีในขณะนั้น   ก็ ผู้ใดละความโลภได้ขาด    ย่อมไม่โลภในอา- รมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโลภ     ความโลภอัน อริยมรรคย่อมละเสียได้จากบุคคลนั้น  เปรียบ เหมือนหยดน้ำตกไปจากใบบัวฉะนั้น. โทสะให้เกิดความฉิบหาย  โทสะทำจิต ให้กำเริบ ชนไม่รู้จักโทสะนั้นอันเกิดในภายใน ว่าเป็นภัย คนโกรธย่อมไม่รู้จักประโยชน์ ย่อม ไม่เห็นธรรม  โทสะย่อมครอบงำนรชนในขณะ ใด  ความมืดตื้อย่อมมีในขณะนั้น  ก็บุคคลใด ละโทสะได้ขาด ย่อมไม่ประทุษร้ายในอารมณ์ เป็นที่ตั้งแห่งความประทุษร้าย   โทสะอันอริย- มรรคย่อมละเสียได้จากบุคคลนั้น เปรียบ เหมือนผลตาลสุกหลุดจากขั้วฉะนั้น.

โมหะให้เกิดความฉิบหาย โมหะทำจิตให้ กำเริบ  ชนไม่รู้สึกโมหะนั้นอันเกิดในภายในว่า เป็นภัย  คนหลงย่อมไม่รู้จักประโยชน์  ย่อมไม่ เห็นธรรม   โมหะย่อมครอบงำนรชนในขณะใด ความมืดตื้อย่อมมีในขณะนั้น บุคคลใดละ โมหะได้ขาด   ย่อมไม่หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้ง แห่งความหลง  บุคคลนั้นย่อมกำจัดความหลง ได้ทั้งหมด  เปรียบเหมือนพระอาทิตย์อุทัยขจัด     มืด ฉะนั้น.

 

จบมูลสูตรที่  ๙

 

   ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 11 ส.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 11 ส.ค. 2551

ธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว

มีมลทินอยู่ในขณะนี้

แม้จะรู้ว่ามีมลทินก็รู้โดยชื่อ ไม่ได้เห็นตัวลักษณะของมลทิน

ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ajarnkruo
วันที่ 12 ส.ค. 2551

อริยมรรคเป็นธรรมะเพื่อขจัดมลทินภายในพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้ว...เป็นไปเพื่อการขจัดมลทินคืออกุศลทุกประการ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
prakaimuk.k
วันที่ 12 ส.ค. 2551
   ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ปริศนา
วันที่ 13 ส.ค. 2551


ขออนุโมทนาค่ะ.

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pornpaon
วันที่ 13 ส.ค. 2551

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
อนุโมทนา
อนุโมทนา
วันที่ 14 ส.ค. 2551
โดยลักษณะของมลทินที่จะพอรู้ได้บ้าง คือลักษณะของโลภะและโทสะ ส่วนโมหะนั้นรู้ยาก แต่ก็รู้ในลักษณะว่าเป็นเรา   ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
อนุโมทนา
อนุโมทนา
วันที่ 15 ส.ค. 2551

 เรียนผู้จัดการเว็ปไซด์ ขณะนี้เปิดฟังธรรมมะจากเว็ปไซด์ไม่ได้   ไม่ทราบว่าเกิดจากคอมฯของผู้ใช้หรือว่าของระบบทางเว็ปขัดข้องเพราะได้สันทัดเรื่องคอมฯเท่าไร   เปิดฟังไม่ได้มาเป็นเดือนแล้ว แต่ทำไมเปิดจากเว็ปอื่นๆ ได้ ช่วยตอบด้วย ขอขอบพระคุณ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ku_thum
ku_thum
วันที่ 15 ส.ค. 2551

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ศึกษาธรรมแม้วันละเล็กวันละน้อย จนเป็นอุปนิสัย

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 16 ส.ค. 2551

เรียนคุณ อนุโมทนาเว็บไซต์ยังคงเปิดให้บริการฟังธรรมจากเมนู ฟังธรรม ซีดีธัมมะ และ Playlist เปิดฟังได้ตามปกตินะครับ      เว็บไซต์ต่างๆ นั้นมีวิธีการนำเสนอไฟล์เสียงที่แตกต่างกันออกไปสำหรับการฟังธรรมในเว็บไซต์บ้านธัมมะนั้น     คอมพิวเตอร์ที่ใช้ต้องติดตั้งโปรแกรม windows media player ไว้ด้วย   โดยปกติโปรแกรมนี้จะมีอยู่แล้วในทุกๆ เครื่องที่ใช้ระบบปฎิบัติการ windows     เมื่อติดตั้ง windows ไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติมก็ฟังธรรมได้แล้วครับ
สาเหตุที่ฟังไม่ได้อาจเนื่องมาจากการทำงานของโปรแกรม   windows media playerในเครื่องของคุณ อนุโมทนา ขัดข้อง ให้ทดลองติดตั้งโปรแกรมนี้ใหม่ครับ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ครับ  ดาวน์โหลด windows media player 
อีกปัญหาหนึ่ง อาจจะเกิดจากการใช้ Windows Firewall คลิกที่นี่การปิด Windows Firewall  อย่างไรก็ตามการเปิดฟังไม่ได้นั้นอาจเกิดได้จากหลายๆ สาเหตุนะครับ เช่น ปัญหาที่เกิดกับโปรแกรมเปิดดูอินเตอร์เน็ตเอง (Internet Explorer)  หรือเครื่องถูกรบกวนโดยไวรัส - สปายแวร์  หรือการติดตั้งโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดไว้ในเครื่อง   หรือความเร็วอินเตอร์เน็ตที่ไม่คงที่ เป็นต้น  ถ้าเปิดฟังแบบออนไลน์ไม่ได้จริงๆ  ให้ดาวน์โหลดไฟล์ฟังธรรมเก็บไว้ในเครื่องแล้วเปิดฟังภายหลัง  คลิกที่ปุ่ม หน้าไฟล์ที่ต้องการนะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 28 ส.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
อนุโมทนา
อนุโมทนา
วันที่ 11 พ.ย. 2551

เมื่อปัญญาไม่พอแม้จะศึกษาแล้วศึกษาเล่า ว่ามีมลทิน ก็ไม่สามารถรู้ลักษณะของมลทินต่างๆ ว่าไม่ใช่เรา ทุกอย่างเป็นเราหมดและไม่เห็นว่าเป็นสิ่งไม่ดี

ยกเว้นโทสะไม่อยากได้

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
อนุโมทนา
อนุโมทนา
วันที่ 16 มิ.ย. 2552
มลทินภายใน 3 ประการ เป็นเหตุให้เป็นมลทินภายนอก ถ้าสติไม่เกิดขึ้นมาสกัดกั้น

โลภะ โทสะที่แสดงออกมาทางกาย วาจา
 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 20 ม.ค. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ