จดหมายจากท่านผู้ฟัง [9]
 
สารธรรม
วันที่  11 ส.ค. 2551
หมายเลข  9533
อ่าน  472

 

 จดหมายจากท่านผู้ฟัง 9

 

ท่านอาจารย์ : สำหรับการอบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นปกติในชีวิตประจำวัน  ตาม

แต่วิถีชีวิตของแต่ละท่านจะเกิดขึ้นเป็นอย่างไร     ก็จะต้องระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่เกิดขึ้นกำลังปรากฏในขณะนั้น   ซึ่งขออ่านจดหมายท่านผู้ฟังท่านหนึ่งซึ่งอยู่ต่างประเทศ    แต่ท่านก็ได้อัดเทปเรื่องแนวทางเจริญวิปัสสนาตั้งแต่ต้นจนจบ     แล้วรับฟังโดยตลอดเรื่อยๆ ข้อความตอนหนึ่งมีว่า ...

 

 ...การฟังธรรมทำให้ดิฉันมีความมั่นใจ  เข้าใจเพิ่มขึ้น หวั่นไหวน้อยลง   ความหม่นหมองของอารมณ์ที่เกิดเป็นครั้งคราวก็ยังมีแต่สั้นเข้า  แต่ก็เกินพอที่จะเจริญสติ    ความไม่เที่ยงนี้เป็นทุกข์จริงๆ     การติดใจ อยากสุขให้นานอีกหน่อย ก็ทุกข์จริงๆ     ถ้ามีทางที่คนเรา....ไม่ต้องอดทนต่อการสะสมอบรมปัญญาบารมีได้และบรรลุนิพพานได้ด้วยความเบื่ออย่างเดียวง่ายๆ ก็ดีซิคะ  ไม่ต้องมาเพียรละทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้ แต่เมื่อได้ทราบแน่แล้วว่ามีอยู่ทางเดียว  ก็ก้มหน้าก้มตาฝนทั่งให้เป็นเข็ม     กว่าจิตใจจะยอมรับความจริง   ความจริงคือความไม่มีตัวตน   ความเป็นผู้มีกิเลส     ยอมพิจารณาดูกิเลสของตัวเอง    ไม่ว่าอย่างละเอียดอย่างหยาบ   อย่างไหนพอละได้  อย่างไหนยังละไม่ได้   ยิ่งฟังมาก  ยิ่งพิจารณามาก  ยิ่งเห็นว่า..ตัวเองไกลจากความเป็นพระอริยะเพียงไร  เวลานี้ขออธิษฐานเพียงเกิดชาติใด ฉันใด ขอให้ได้พบพระพุทธศาสนาเถิด...    ขอให้ได้มีโอกาสเจริญวิปัสสนาเถิด...

 

 

บรรยายโดย  ท่าน อ. สุจินต์  บริหารวนเขตต์

ข้อความบางตอนจาก ... แนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ ๑๑๙๐  ความคิดเห็นที่ 1  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 11 ส.ค. 2551

 "..แต่เมื่อได้ทราบแน่แล้วว่ามีอยู่ทางเดียว    ก็ก้มหน้าก้มตาฝนทั่งให้เป็นเข็ม.."

และ

"..ยิ่งฟังมาก    ยิ่งพิจารณามาก ยิ่งเห็นว่าตัวเองไกลจากความเป็น

พระอริยะเพียงไร   เวลานี้ขออธิษฐานเพียงเกิดชาติใดฉันใด ขอให้ได้พบพระพุทธศาสนาเถิด ขอให้ได้มีโอกาสเจริญวิปัสสนาเถิด..."

ข้าพเจ้าขออธิษฐานเพิ่มเติมว่า  ขอให้ได้พบกับพระพุทธศาสนา

ในแนวทางที่ถูกต้องเช่นนี้ ตลอดทุกๆ ชาติไปด้วยเทอญ

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 11 ส.ค. 2551


อธิษฐานบารมี  คือ ความตั้งใจมั่นที่จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรม  ถึงแม้จะเป็นหนทางที่ไกลมาก  นานมาก  แต่เมื่อมีความตั้งใจมั่นวันหนึ่งก็ย่อมจะถึงได้ ฉะนั้น ความตั้งใจมั่นที่จะอบรมเจริญกุศลทุกประการ จนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจจธรรม  ไม่เปลี่ยนความปราถนาหรือความตั้งใจมั่นเป็นอย่างอื่นไป

ข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกันขออธิษฐานเกิดชาติใด ขอให้ได้พบพระพุทธศาสนา ขอให้ได้พบกับกัลยาณมิตรอย่างท่านอาจารย์ สุจินต์  บริหารวนเขตต์ผู้ซึ่งบรรยายพระสัทธรรมในแนวทางที่ถูกต้องเช่นนี้ ตลอดทุกๆ ชาติไปด้วยเทอญ

ขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
suwit02
วันที่ 11 ส.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ปริศนา
วันที่ 11 ส.ค. 2551


อนุโมทนาค่ะ.

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 12 ส.ค. 2551

อธิษฐานบารมี  คือความตั้งใจแน่วแน่  มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง  เช่น มีความตั้งใจจริงๆ

ในการเจริญกุศลทุกอย่างเป็นไปเพื่อสละกิเลส เพื่อขัดเกลา เพื่อถึงฝั่งคือพระนิพพานค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Anutta
วันที่ 12 ส.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
คุณ
วันที่ 13 ส.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pornpaon
วันที่ 13 ส.ค. 2551

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
opanayigo
วันที่ 15 ส.ค. 2551

สาธุ สาธุ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ไม่มีเรา
วันที่ 30 ธ.ค. 2551

โมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ