ผู้ป่วย กับ ความเข้าใจพระธรรม
 
สารธรรม
วันที่  11 ส.ค. 2551
หมายเลข  9534
อ่าน  561

    :         มีนักศึกษาธรรมท่านหนึ่ง   ท่านสนใจในธรรมและใน

การปฏิบัติมาก   เป็นเวลา ๑๐ ปีมาแล้ว     ขณะนี้เองท่านก็ป่วยนะคะ  และความรู้สึกของทุกคนที่ไม่สบายมากนี้  ก็จะมีความโทมนัสเสียใจ   ซึ่งผิดกับลักษณะของคนที่มีร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง  ทำทุกอย่างได้ตามปกติ   เพราะฉะนั้น จะอาศัยให้ขณะนี้ขณะเดียวแล้วทำยังไงให้เกิดความรู้สึก  มีความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่มีโทมนัส...ย่อมเป็นไปไม่ได้    


แต่ว่าทุกท่านนี้  ถ้าเตรียมตัวไว้  โดยความไม่ประมาทในความไม่มีโรค  ไม่ประมาทในวัย ไม่ประมาทในชีวิตคนนั้นก็มีภูมิพร้อมที่ว่า   เมื่อมีเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้น ก็มีการสะสมของปัญญา พอที่จะเกิดขึ้นแก้ความทุกข์โศก หรือความห่วงกังวลได้   แต่ถ้าไม่เคยสะสมอบรมมาเลย  แล้วจะให้แก้ทันที  ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้    


เพราะฉะนั้น เพียงแต่เริ่มให้ความเข้าใจธรรมเท่าที่จะรับได้   และเท่าที่ความสนใจ  ความขวนขวายของเราจะเป็นไปได้     แต่ก็ฝืนการสะสมของแต่ละคนไม่ได้ทุกคนอยากจะให้คนอื่นเข้าใจธรรม ใช่ไหมคะ ? เมื่อได้ฟังธรรมแล้ว   ได้เข้าใจธรรมแล้ว   โดยเฉพาะพระอริยเจ้าทั้งหลาย ท่านมีความรู้สึกว่า ทำอย่างไรคนอื่นถึงจะได้ตรัสรู้อริยสัจธรรม   และดับกิเลสได้   เหมือนอย่างท่านได้ทันที คือ ไม่มีการที่จะให้ช้าๆ หรือทีหลังหรือให้ท่านไปไกลเสียก่อน แล้วคนอื่นจึงค่อยตามมาจะไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเลย  .... สำหรับผู้ที่ประจักษ์แจ้งในลักษณะของสภาพธรรมจริงๆ   มีแต่หวังว่า ทำอย่างไร คนอื่นจึงจะสามารถรู้แจ้ง

   ความคิดเห็นที่ 1  
 
สารธรรม
วันที่ 11 ส.ค. 2551

เพราะฉะนั้น     ทุกท่านก็มีความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่น  ที่จะให้คนสนใจและศึกษาธรรม  แต่ก็ไม่สามารถที่จะฝืนอัธยาศัยของบุคคลอื่นได้    แต่ควรกระทำคือแนะนำ แล้วให้โอกาสที่เขาจะได้พิจารณาธรรม เท่าที่เขาจะกระทำได้


ถ้าใครสามารถที่จะรับฟังธรรมได้ในเวลาป่วยไข้ทันทีก็ดีนะคะ   ทุกท่านก็ไม่ต้องทำอะไร    คอยจนกว่าจะถึงเวลานั้น  แต่เวลานั้นเป็นเวลาที่ยากลำบากมาก ถ้าเตรียมมาก่อน...ก็ยังยากอยู่นะคะ แต่ก็ยังดี ที่มีความรู้ ความเข้าใจที่สะสมมาพอสมควร    แต่จะให้เริ่มและเข้าใจหมดทันที....เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้    เพราะส่วนมาก  ความประมาทก็มี ๓ อย่าง  คือ ...

- ประมาทในวัยยังเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาว- ประมาทในความไม่มีโรคเพราะวันนี้เป็นคนแข็งแรง

- หรือว่า  ประมาทในชีวิต   ซึ่งความจริงแล้วน้อยมากหรือสั้นเหลือเกิน   นามและรูปแตกสลายได้อย่างง่ายดายที่สุด    แล้วก็รวดเร็วที่สุดด้วย     เพราะตามความเป็นจริงขณะนี้นะคะ     ก็กำลังแตกดับอยู่ตามสภาพของนามและรูปจริงๆ แต่เมื่อไม่รู้ลักษณะของธรรม ก็เอาธรรมเป็นเรา เป็นของเรา ด้วยโลภะ หรือด้วยทิฏฐิหรือด้วยมานะ         แต่ถ้าศึกษาโดยละเอียด และสติระลึกรู้โดยละเอียดจะทราบว่า     ขณะนั้นน่ะ  เป็นเราหรือของเราด้วยโลภะ ด้วยทิฏฐิ หรือด้วยมานะ

 

 

บรรยายโดย ... ท่าน อ. สุจินต์  บริหารวนเขตต์

ข้อความบางตอนจาก...แนวทางเจริญวิปัสสนา  ครั้งที่ ๑๐๓๓

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 11 ส.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 ส.ค. 2551

ไม่ประมาทในการฟังธรรม  การเจริญกุศล ฯลฯ  และไม่ปล่อยเวลาให้เสียไปเปล่าๆ   ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 11 ส.ค. 2551

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 11 ส.ค. 2551

ถ้าไม่ได้สะสมมาที่พร้อมจะฟัง เมื่อคราวเจ็บไข้ก็คงป้อนไม่ได้ เพราะพระธรรมไม่สาธารณะ  แต่เมื่อใดพร้อม เมื่อนั้นก็สามารถให้ความเข้าใจในพระธรรมได้ ขออนุโมทนาด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ปริศนา
วันที่ 11 ส.ค. 2551

ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น.
......................................................................................
"อรรถว่า จริงอยู่ ขันธ์ทั้งหลายเท่านั้น ย่อมแตกไปขึ้นชื่อว่าสัตว์ไรๆ ย่อมตาย หามีไม่แต่เมื่อขันธ์กำลังแตกสัตว์ก็ย่อมมีโวหารว่า...กำลังตายเมื่อขันธ์แตกแล้ว ก็มีโวหารว่า...สัตว์นั้นตายแล้วฯ"

.......................................(จาก...อภิธัมมัตถสังคหะ...ปริจเฉทที่ ๘ หน้า๑๕๖.)"ความจริง ทุกข์เท่านั้น...มีอยู่ แต่...บุคคลไรๆ ผู้เป็นทุกข์...หามีไม่การทำมีอยู่ แต่...บุคคลผู้ทำ...หามีไม่

ความดับมีอยู่ แต่...บุคคลผู้ดับ...หามีไม่ทางมีอยู่ (คือมรรค) แต่...บุคคลผู้เดิน หามีไม่ ดังนี้."

.......................................(จาก...อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉท ๗ หน้า ๗๖.)
.........................................ขออนุโมทนาค่ะ.

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
prakaimuk.k
วันที่ 12 ส.ค. 2551
    ไม่ควรประมาทในชีวิตทุกขณะจิต.......ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
aiatien
aiatien
วันที่ 12 ส.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
happyindy
วันที่ 14 ส.ค. 2551
ความประมาทก็มี ๓ อย่าง  คือ ...

- ประมาทในวัยยังเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาว- ประมาทในความไม่มีโรคเพราะวันนี้เป็นคนแข็งแรง

- หรือว่า  ประมาทในชีวิต   ซึ่งความจริงแล้วน้อยมากหรือสั้นเหลือเกิน   นามและรูปแตกสลายได้อย่างง่ายดายที่สุด

แล้วก็รวดเร็วที่สุดด้วย

*********

กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาท่านอาจารย์ค่ะ

ขออนุโมทนาคุณสารธรรมและทุกท่านค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Komsan
วันที่ 23 ก.ย. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ