บุรุษเปล่า...ผู้แสวงหางูพิษ
 
พุทธรักษา
วันที่  24 ก.ค. 2551
หมายเลข  9348
อ่าน  1,228

   

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความบางตอนจากการถอดเทปโดย คุณย่าสงวน สุจริตกุล

ขอกล่าวถึงข้อความใน มัช. มูลปัณณาสถ์ อลคัททูปมสูตร ข้อ ๒๗๘. ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเตือน มีข้อความว่า

"ดูกรภิกษุทั้งหลาย  บุรุษเปล่าบางพวกในพระธรรมวินัยนี้ ย่อมเรียนธรรม คือ สุตตะ  เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพพูตธรรม เวทัลละ บุรุษเปล่าเหล่านั้น เรียนธรรมนั้นแล้ว ย่อมไม่ไตร่ตรองเนื้อความแห่งธรรมนั้น ด้วยปัญญา ธรรมเหล่านั้น ย่อมไม่ควรซึ่งการเพ่ง แก่บุรุษเปล่าเหล่านั้นผู้ไม่ไตร่ตรองเนื้อความ ด้วยปัญญา

บุรุษเปล่าเหล่านั้น เป็นผู้มีการข่มผู้อื่น เป็นอานิสงส์ มีการเปลื้องเสียซึ่งการนินทา เป็นอานิสงส์

ข้อความว่า บุรุษเปล่าเหล่านั้น มีการข่มผู้อื่น เป็นอานิสงส์ มีการเปลื้องเสียซึ่งความนินทาเป็นอานิสงส์  คือกลัวว่า คนอื่นจะติถ้าไม่ ศึกษาธรรม จึงเรียน แต่ไม่ใช่ประโยชน์ เพื่อที่จะเข้าใจในลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏไม่ไตร่ตรองเนื้อความแห่งธรรมนั้น ด้วยปัญญา

"ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษ ผู้มีความต้องการด้วยงูพิษ เสาะหางูพิษ เที่ยวแสวงหางูพิษ เขาพึงพบงูพิษตัวใหญ่ พึงจับงูพิษนั้นที่ขนดหรือที่หาง งูพิษนั้นพึงแว้งกัดเขาที่มือ ที่แขน หรือที่อวัยวะใหญ่น้อย แห่งใดแห่งหนึ่ง เขาพึงถึงความตาย หรือมีความทุกข์ปางตายมีการกัดนั้นเป็นเหตุ ข้อนั้นเป็นเหตุ เพราะอะไร.....เพราะงูพิษ ตนจับไม่ดีแล้ว ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกบุรุษเปล่าบางพวกในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นนั่นแล"


เพราะฉะนั้น ถ้าได้รับฟังแล้ว พิจารณาแล้ว ว่า ธรรมใด ไม่ประกอบด้วยเหตุผล ก็อย่าประพฤติปฏิบัติตาม โดยเข้าใจว่า ธรรมที่ไม่ประกอบด้วยเหตุผลนั้น เป็นธรรมที่ถูก   เพราะว่าจะไม่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมวินัย คือ ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้ การศึกษาธรรม เพื่อการรู้แจ้งอริยสัจจธรรม เพื่อการประพฤติถูก เพื่อละการประพฤติผิด

ขออนุโมทนาขออุทิศกุศลให้คุณพ่อ คุณแม่ และสรรพสัตว์


  ความคิดเห็น 1  
  ความคิดเห็น 2  
 
ajarnkruo
วันที่ 24 ก.ค. 2551

ศึกษาธรรมะด้วยความไม่ประมาทศึกษาโดยไม่ลืมจุดประสงค์ไม่ศึกษาเพื่อความพอกพูนแห่งอกุศลธรรมอันลามกไม่ศึกษาเพื่อความสำคัญตน  ความลบหลู่คุณ ความแข่งดี  ความวิวาท เป็นต้น

...ขออนุโมทนาครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pornpaon
วันที่ 24 ก.ค. 2551

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 25 ก.ค. 2551

การศึกษาพระธรรมเพื่อการขัดเกลากิเลส เพื่อการอบรมเจริญปัญญา เพื่อการรู้แจ้งอริยสัจจธรรม  ไม่ใช่ศึกษาพระธรรมเพื่อยกตนว่าเก่งกว่าผู้อื่นหรือเพื่อลาภ ยศ สรรเสริญซึ่งเป็นการเพิ่มพูนกิเลส

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
prakaimuk.k
วันที่ 25 ก.ค. 2551

การฟังธรรมเพื่อการประพฤติมักน้อย จึงจะเป็นความดี ศึกษาเข้าใจพระธรรมเพื่อประพฤติปฏิบัติ คือ ละกิเลส ไม่ใช่เพื่อต้องการเก่ง หรือเป็นผู้มีความรู้แตกฉานเป็นที่เคารพนับถือ

ขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 25 ก.ค. 2551

ขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
suwit02
วันที่ 25 ก.ค. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็น 8  
 
K
K
วันที่ 25 ก.ค. 2551

เรียนเพื่อรู้.....รู้เพื่อละ ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น

 ขออนุโมทนาทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
แก่นไม้หอม
วันที่ 25 ก.ค. 2551

  ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  สวัสดิค่ะคุณพุทธรักษา

  ขออนุโมทนาที่นำข้อความ...มาลงให้เพื่อนๆ กัลยาณมิตรได้อ่านทบทวนอีกครั้งค่ะ

  ขออุทิศส่วนกุศลแด่คุณบุษบงรำไพค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
ตุลา
วันที่ 25 ก.ค. 2551

จุดประสงค์ของพระธรรม คือ การดับกิเลส ด้วยการอบรมเจริญปัญญา 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
พุทธรักษา
วันที่ 25 ก.ค. 2551

สวัสดีค่ะ...คุณแก่นไม้หอม

ขออนุโมทนาเช่นกัน กัลยาณมิตร แม้จากกันไปนานเมื่อได้พบเจอกันคราใดก็เกิดความปิติยินดี ทุกคราไป

หากการคัดลอกข้อความธรรมะในแต่ละครั้งได้เป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อกุศลจิตของสหายธรรมท่านใดขออุทิศส่วนกุศลนั้น แด่ พี่บง ผู้ซึ่งเป็นกัลยาณมิตรท่านหนึ่งที่ข้าพเจ้ามีโอกาสได้พบและพูดคุยกันมากว่า ๑๐ ปีแล้ว

 
  ความคิดเห็น 12  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 25 ก.ค. 2551

ศึกษาธรรมะเพื่อให้รู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะ เพื่อเป็นคนดีและทำความดีค่ะ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
Komsan
วันที่ 26 ก.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 14  
 
มาณพน้อย
วันที่ 26 ก.ค. 2551

พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมตลอด ๔๕ พรรษา ก็เพื่อให้พุทธบริษัท ได้อบรมเจริญปัญญา เพื่อความเข้าใจถูก เห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรม ทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวันเป็นปกติตามความเป็นจริง ดังนั้น การศึกษาธรรมจึงไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น  ไม่ใช่เพื่อลาภ สักการะ ชื่อเสียง หรือเพื่อเก่ง (แม้กระทั่งความสำคัญตน) แต่เพื่อเข้าใจถูก เห็นถูกในลักษณะ ของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง ครับ

ขออนุโมทนาครับ...

 
  ความคิดเห็น 15  
 
เซจาน้อย
วันที่ 27 ก.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 16  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 19 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ