ชายสามโบสถ์
 
ปรรณยา
วันที่  5 ก.ค. 2551
หมายเลข  9133
อ่าน  6,091

เรียนถามค่ะ ชายสามโบสถ์หมายถึงอะไรคะ เพราะคนเข้าใจผิดเยอะค่ะ ทำให้ไม่กล้าบวช


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 7 ก.ค. 2551
คำว่า " ชายสามโบสถ์ "  ไม่มีปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถา  แต่พระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในมงคลสูตรตอนหนึ่งคือ  ไม่ควรคบคนพาล ควรคบบัณฑิต ดังนั้นถ้าเทียบ คำว่า " ชายสามโบสถ์ "  ที่ไม่ควรคบควรจะหมายถึงคนพาล คนไม่ดี เป็นคนมีจิตใจโลเล  เอาแน่ไม่ได้ เดี๋ยวเข้านับถือลัทธิ(โบสถ์)นั้น  เดี๋ยวก็เข้านับถือลัทธิ นี้คือเปลี่ยนศาสดาอยู่เรื่อยๆ   เมื่อเข้าลัทธินั้นๆ   ก็ตำหนิลัทธิศาสดาเดิมที่ตนเคยเคารพ ด้วยอกุศลจิต อย่างนี้ก็เข้าลักษณะคนพาล ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าไม่ควรคบ...
 
  ความคิดเห็น 2  
 
Komsan
วันที่ 7 ก.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 8 ก.ค. 2551

ชายสามโบสถ์  หมายถึงบุคคลที่ไม่มีความแน่นอน  ไม่มีความมั่งคง  ไม่มีปัญญา  ไม่รู้

ว่าอะไรเป็นความเห็นถูก  อะไรเป็นความเห็นผิด  ดีที่สุดคือการไม่คบกับความเห็นผิดค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
พุทธรักษา
วันที่ 9 ก.ค. 2551

แม้บวชในพระพุทธศาสนาอย่างเดียวก็คือบวชแล้วสึก แล้วบวชอีกสึกอีก ถึง ๓ ครั้ง หรือมากกว่าไม่ใช่ด้วยความเห็นถูกแน่นอนและแสดงว่าไม่เข้าใจว่าการบวชที่แท้จริงนั้น...เพื่ออะไรผู้ที่จะบวชต้องเป็นผู้ตรงและทราบว่าตนมีอัธยาศัยไม่ครองเรือนจริงๆ ผู้แน่วแน่มั่นคงในอัธยาศัย...บวชแล้วจะไม่สึกอีกเลยและบรรชิตเป็นเพศสำหรับพระอรหันต์ที่ยังไม่ปรินิพพาน.

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ