รูปสี หมายถึง สิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตา
 
พุทธรักษา
วันที่  6 ก.ค. 2551
หมายเลข  9149
อ่าน  746

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความบางตอน จากบทสนทนาธรรม ออกอากาศทางสถานีวิทยุยานเกราะ ๗๘๕. ปี ๒๕๑๐ โดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์

รูปสี หมายถึง สิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตา ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรและการปรากฏเป็นสีต่างๆ นั้น ย่อมแล้วแต่ปัจจัยที่เป็นส่วนประกอบของการเห็น ถ้าเราใส่แว่นตาสีต่างๆ สีที่เห็นก็เปลี่ยนไป ถ้าแสงสว่างไม่พอ สีที่เห็นก็เปลี่ยนไป หรือถ้าประสาทตาบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ สีที่เห็นก็เปลี่ยนไป แต่ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรๆ ก็ไม่สำคัญนะคะ ความสำคัญอยู่ที่ว่า สีเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตา

ในกาลใดแล ธรรมทั้งหลาย ย่อมปรากฏแก่พราหมณ์ ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ ในกาลนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้น ย่อมสิ้นไป เพราะได้รู้แจ้ง ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลาย

(นิพเพธภาคิยสูตร)

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็น 1  
 
pornpaon
วันที่ 6 ก.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ajarnkruo
วันที่ 6 ก.ค. 2551

พิสูจน์ความเข้าใจธรรมที่ได้ยินได้ฟังมา พิสูจน์ความมากมายของอวิชชาในขณะที่กำลังเห็นในขณะนี้กำลังมีสิ่งที่ปรากฏทางตาและมีจิตที่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดขึ้นและดับไป สืบต่อกันด้วยจิตประเภทอื่นๆ อีกไม่ขาดสายแสนโกฏิขณะนับไม่ถ้วนจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยปัญญาว่า เป็นธรรมไม่ใช่เรา ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตา หรือเป็นแต่เพียงจิตเห็นเครื่องอาศัยให้สติระลึก และให้ปัญญาค่อยๆ รู้ชัดขึ้นได้จนกว่าจะไม่ปนกับโลกอื่นๆ ทางหู จมูก ลิ้น กาย ใจ

...ขออนุโมทนาครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 6 ก.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 7 ก.ค. 2551

สีเป็นสิ่งที่ปรากฎให้เห็นทางตา ดังนั้นรูปสีไม่ว่าจะเป็นสีอะไร ก็เป็นเพียงสิ่งที่ถูกเห็นเท่านั้น ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน สิ่งของใดๆ ในสีสันต่างๆ ความสำคัญอยู่ที่ว่า สีต่างๆ ก็เป็นเพียงสภาพธรรมที่ปรากฎทางตา แต่ด้วยความเหนียวแน่นของอวิชชาที่สะสมมานานแสนนานขณะเห็นเกิดขึ้นจะเห็นเป็นสัตว์ บุคคลสิ่งของ เห็นเป็นบัญญัติต่างๆ เมื่อสติปัฎฐานเกิดก็แยกระลึกพิจารณา สังเกตรู้ได้ถูกต้องว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นสีสันต่างๆ นั้น เป็นสภาพธรรมชนิดหนึ่งที่ปรากฏทางตาและขณะที่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตานั้นเป็น สัตว์ บุคคล สิ่งของ บัญญัติต่างๆ ก็เป็นวิถีจิตที่รู้ทางมโนทวาร

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Komsan
วันที่ 7 ก.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
suwit02
วันที่ 9 ก.ค. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
pamali
วันที่ 23 ก.ค. 2553

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 19 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ