DhPTV 11 ... ฟังพระธรรมเพื่อละอกุศล
 
แช่มชื่น
วันที่  4 ก.ค. 2551
หมายเลข  9127
อ่าน  701


คุณของพระธรรม - ดูวิดีโอทั้งหมด กดที่นี่

ก่อนฟังพระธรรม หลายคนคิดว่าตนเองไม่ค่อยจะมีอกุศลเพราะความที่เราไม่รู้ความจริงว่าขณะปกติ ที่ไม่ได้ทำทุจริตทางกาย ทางวาจาหลังเห็น หลังได้ยิน ... จิตก็เป็นอกุศลแล้วอย่างรวดเร็วตามการสะสมที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและไม่เคยรู้จักอกุศลระดับอื่นๆ ที่ไม่คิดว่าจะมีมาก่อนจนกว่าจะได้ฟังพระธรรม จนเกิดความเห็นถูก ความเข้าใจถูกเมื่อนั้น เราจึงจะเริ่มเห็นคุณค่าของพระธรรมรวมทั้งเห็นถึงพระมหากรุณาคุณของพระผู้มีพระภาคผู้ทรงมีความเอ็นดูในความทุกข์ยากของสัตวโลกเมื่อทรงตรัสรู้ ก็ทรงแสดงพระธรรมเพื่ออนุเคราะห์เหล่าสาวกให้สามารถดับกิเลสของตนได้เช่นเดียวกับพระองค์และมีพระองค์ กับทั้งพระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะตลอดชีวิต

... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ...
คลิกกลับไปดูตอนที่ ๑ - ๑๐ และอื่นๆ ที่นี่ครับ

DhPTV 1 ... รูปขันธ์ - นามขันธ์

DhPTV 2 ... สิ่งที่ปรากฏทางตา

DhPTV 3 ... อะไรจริง

DhPTV 4 ... ฟังธรรมอย่างไร

DhPTV 5 ... ไม่ใช่แค่ฟังรู้เรื่อง DhPTV 6 ... ณ พระวิหารเชตวัน

DhPTV 7 ... ประพฤติปฏิบัติตามอะไร

DhPTV 8 ... ธาตุแข็ง

DhPTV 9 ... ย้ำเรื่องการปฏิบัติธรรม

DhPTV 10 ... มีเราตัวใหญ่ไหม

ความน่ารักของคุณลุง ผู้หญิงชื่อเพราะ....บุษบงรำไพ

00099 อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการนี้ คือ

ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ๑ ย่อมเข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว ๑ ย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้ ๑ ย่อมทำความเห็นให้ตรง ๑ จิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใส ๑

ธรรมเตือนใจวันที่ : ๒๖-๑๐-๒๕๔๗


  ความคิดเห็น 1  
 
aiatien
aiatien
วันที่ 4 ก.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 2  
 
พุทธรักษา
วันที่ 4 ก.ค. 2551

ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะเกื้อกูล

ด้วยพระสัทธรรมด้วยความละเอียด ปราณีตและไม่ลืมธรรมเตือนใจ
......................................................

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pornpaon
วันที่ 5 ก.ค. 2551

อกุศลนี้ละเอียดมากและขัดเกลาให้ละคลายได้ยากจริงๆ แม้อย่างหยาบ ยังมีการเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นบางครั้งบางคราว แต่อย่างกลางและอย่างละเอียด ก็มักมีเกิดขึ้นเบียดเบียนตนอยู่เสมอๆ

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ขออนุโมทนาคุณสารธรรมและทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
suwit02
วันที่ 5 ก.ค. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
เซจาน้อย
วันที่ 6 ก.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 6  
 
Pararawee
วันที่ 7 ก.ค. 2551

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
prakaimuk.k
วันที่ 7 ก.ค. 2551

ก่อนฟังพระธรรม ไม่ค่อยรู้จักกิเลสของตนเองเลย นอกจากที่เห็นได้ชัดจริงๆ

หลังฟังพระธรรม ก็เห็นว่าตนเองยังมีกิเลสอีกมากมายมหาศาล

เมื่อเริ่มเข้าใจพระธรรม ก็รู้ว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ค่อยๆ ละได้ด้วยการเพียรเจริญปัญญาและเจริญกุศลทุกประการ.....

ขอกราบนอบน้อมสักการะในพระคุณทั้ง ๓ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันได้แก่

พระมหากรุณาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระปัญญาคุณ 

 
  ความคิดเห็น 8  
 
พุทธรักษา
วันที่ 8 ก.ค. 2551

ก่อนฟังพระธรรมก็ดำเนินชีวิตไปด้วยความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง หลังจากเริ่มฟังผ่านไปนานมากสติปัฏฐานยังเกิดน้อยมาก แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยพระธรรมได้ค่อยๆ เปลี่ยนทัศนคติเดิมไปทีละน้อยๆ คำถามทำนองว่า "ทำไมจึงต้องเป็นเช่นนั้น?แล้วอนาคตจะเป็นอย่างไร?"

ค่อยๆ จางหายไป ด้วยชีวิตที่เคยหนักก็ค่อยๆ เบาขึ้นเป้าหมายในชีวิตที่แท้จริงค่อยๆ ชัดเจนขึ้น พระโอวาทานุสาสนี
................
กาลย่อมล่วงไป ราตรีย่อมผ่านไป ชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไป ผู้เล็งเห็นภัยในมรณะนั้นพึงทำบุญอันนำสุขมาให้.
..........

 
  ความคิดเห็น 9  
 
ตุลา
วันที่ 9 ก.ค. 2551

ถ้าไม่มีการฟังพระธรรม

ก็จะไม่มีเครื่องลับปัญญาให้คมกล้า

 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
Charlie
Charlie
วันที่ 19 ก.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ