โยนิโสมนสิการ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  20 มิ.ย. 2551
หมายเลข  8952
อ่าน  2,761

โยนิโสมนสิการ

โยนิโส (โดยแยบคาย) +มนสิ (ในใจ) + การ(กระทำ)

การกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย หมายถึง สภาพธรรมที่เป็นกุศลจิตและเจตสิก ขณะใดที่กุศลจิตเกิดขึ้น ขณะนั้นมีโยนิโสมนสิการ ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งที่ทำโยนนิโสมนสิการ แต่เป็นความแยบคายของสภาพธรรมที่ไม่เอนเอียงไปในฝ่ายอกุศล


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 22 มิ.ย. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pornpaon
วันที่ 23 มิ.ย. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 11 ก.ย. 2551

     ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Thanapolb
Thanapolb
วันที่ 21 ก.ย. 2562

ขอเรียนสอบถาม เพิ่มเติมครับ คำถามประการแรก

โยนิโสมนสิการเกิดกับกุศลชวนะจิต และอโยนิโสมนสิการเกิดกับอกุศลชวนจิต ผมเข้าใจถูกไหมครับ

และอีกประการที่ 2 ชวนจิตที่เป็นกิริยา เป็นเพียงมนสิการ คือทำกิจใส่ใจในอารมณ์ มุ่งต่ออารมณ์นั้น  ไม่กล่าวว่าเป็นโยนิโสมนสิการ ผมเข้าใจถูกหรือผิดครับ

ขอบพระคุณและอนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 21 ก.ย. 2562

โยนิโสมนสิการเกิดกับกุศลชวนะจิต และอโยนิโสมนสิการเกิดกับอกุศลชวนจิต ผมเข้าใจถูกไหมครับ

อโยนิโสมนสิการเกิดกับอกุศลจิตเท่านั้นครับ ส่วน โยนิโสมนสิการ เกิดกับโสภณจิต คือ เกิดไ้ดทั้งกุศลจิต และ โสภณจิตที่เป็นกิริยาจิตของพระอรหันต์ได้ครับ

และอีกประการที่ 2 ชวนจิตที่เป็นกิริยา เป็นเพียงมนสิการ คือทำกิจใส่ใจในอารมณ์ มุ่งต่ออารมณ์นั้น ไม่กล่าวว่าเป็นโยนิโสมนสิการ ผมเข้าใจถูกหรือผิดครับ

โยนิโสมนสิการ เกิดกับ กิริยาจิต ได้ครับ ตามที่กล่าวมา

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
วันที่ 14 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ