ปัจจเวกขณญาณ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  27 เม.ย. 2551
หมายเลข  8457
อ่าน  4,848

     ปฏิ (เฉพาะ) + วิ (แจ้ง) + อิกฺขณ (เห็น) + ญาณ (ความรู้) ญาณคือความรู้ที่เห็นแจ้งเฉพาะ, ปัญญาที่พิจารณา หมายถึง วิปัสสนาญาณที่  ๑๖ เป็นวิปัสสนาญาณสุดท้ายซึ่งเป็นโลกิยะ เกิดขึ้นหลังจากมรรคจิตผลจิตในมัคควิถีดับไปแล้ว ภวังคจิตเกิดคั่น แล้วปัจจเวกขณญาณ ซึ่งเป็นปัญญาที่เกิดกับมหากุศลจิตญาณสัมปยุตต์  หรือมหากิริยาจิตญาณสัมปยุตต์ทำกิจชวนะทางมโนทวาร เกิดขึ้นพิจารณามรรคจิตหนึ่งวาระ ผลจิตหนึ่งวาระ นิพพานหนึ่งวาระ กิเลสที่ละแล้วหนึ่งวาระ กิเลสที่เหลืออยู่หนึ่งวาระ พระอริยบุคคลเบื้องต้น ๓ จะมีปัจจเวกขณญาณท่านละ ๕ วาระ ส่วนพระอรหันต์จะมีปัจจเวกขณญาณเพียง ๔ วาระ เพราะไม่มีกิเลสที่เหลืออยู่ให้พิจารณา รวมพระอริยบุคคล ๔ มีปัจจเวกขณญาณทั้งหมด ๑๙ วาระ


Tag  ปัจจเวกขณญาณ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 27 ธ.ค. 2554

     ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
yanong89
yanong89
วันที่ 18 ธ.ค. 2560

     เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ