พราหมณ์ตะกละ ๕ คน [ธรรมสังคณี]

 
มาณพน้อย
วันที่  18 เม.ย. 2551
หมายเลข  8321
อ่าน  2,635

[เล่มที่ 76] พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ ๕๓๙

เรื่องพราหมณ์ตะกละ ๕ คน

ในการบริโภคนั้น การบริโภคของพราหมณ์ ๕ คนเหล่านี้ คือ พราหมณ์ ชื่อ อาหารหัตถกะ ๑ พราหมณ์ชื่อ อลังสาฏกะ ๑ พราหมณ์ชื่อ ตัตถวัฏฏกะ ๑ พราหมณ์ชื่อ กากมาสกะ ๑ พราหมณ์ชื่อ ภุตตวมิตกะ ๑
ชื่อว่าอยู่ไม่ผาสุก.


จริงอยู่ บรรดาพราหมณ์เหล่านั้น พราหมณ์ชื่อ อาหารหัตถกะบริโภคมาก ไม่อาจลุกขึ้นได้ตามธรรมดาของตน จึงพูดว่า ช่วยฉุดมือที

พราหมณ์ชื่อ อลังสาฏกะ บริโภคอาหารมากแม้จะลุกขึ้นได้ แต่ไม่อาจนุ่งผ้าได้.

พราหมณ์ ชื่อ ตัตถวัฏฏกะ บริโภคมากไม่สามารถลุกขึ้นได้ ย่อมกลิ้งอยู่ที่นั้น นั่นแหละ.

พราหมณ์ชื่อ กากมาสกะ บริโภคมากจนล้นถึงปาก จนถึงพวกกา อาจจิกกินได้

พราหมณ์ชื่อ ภุตตวมิตกะ บริโภคมากไม่อาจเพื่อหุบปากได้ ย่อมอาเจียนในที่นั้นนั่นแล


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
opanayigo
วันที่ 12 ก.ค. 2551

ความหิว เป็นโรคอย่างยิ่ง

ขออนุโมทนานะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pamali
วันที่ 16 ก.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 9 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ