พราหมณ์ตะกละ ๕ คน [ธรรมสังคณี]
โดย มาณพน้อย  18 เม.ย. 2551
หัวข้อหมายเลข 8321

[เล่มที่ 76] พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ ๕๓๙

เรื่องพราหมณ์ตะกละ ๕ คน

ในการบริโภคนั้น การบริโภคของพราหมณ์ ๕ คนเหล่านี้ คือ พราหมณ์ ชื่อ อาหารหัตถกะ ๑ พราหมณ์ชื่อ อลังสาฏกะ ๑ พราหมณ์ชื่อ ตัตถวัฏฏกะ ๑ พราหมณ์ชื่อ กากมาสกะ ๑ พราหมณ์ชื่อ ภุตตวมิตกะ ๑
ชื่อว่าอยู่ไม่ผาสุก.
จริงอยู่ บรรดาพราหมณ์เหล่านั้น พราหมณ์ชื่อ อาหารหัตถกะบริโภคมาก ไม่อาจลุกขึ้นได้ตามธรรมดาของตน จึงพูดว่า ช่วยฉุดมือที

พราหมณ์ชื่อ อลังสาฏกะ บริโภคอาหารมากแม้จะลุกขึ้นได้ แต่ไม่อาจนุ่งผ้าได้.

พราหมณ์ ชื่อ ตัตถวัฏฏกะ บริโภคมากไม่สามารถลุกขึ้นได้ ย่อมกลิ้งอยู่ที่นั้น นั่นแหละ.

พราหมณ์ชื่อ กากมาสกะ บริโภคมากจนล้นถึงปาก จนถึงพวกกา อาจจิกกินได้

พราหมณ์ชื่อ ภุตตวมิตกะ บริโภคมากไม่อาจเพื่อหุบปากได้ ย่อมอาเจียนในที่นั้นนั่นแลความคิดเห็น 1    โดย opanayigo  วันที่ 12 ก.ค. 2551

ความหิว เป็นโรคอย่างยิ่ง

ขออนุโมทนานะคะ


ความคิดเห็น 2    โดย pamali  วันที่ 16 ก.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 3    โดย chatchai.k  วันที่ 9 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ