การเจริญอินทรีย์
 
ไกรราช
วันที่  23 ก.พ. 2551
หมายเลข  7473
อ่าน  1,151


การเจริญอินทรีย์หมายความว่าอย่างไร

พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไรครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 23 ก.พ. 2551


การเจริญอินทรีย์
  หมายถึง  การอบรมเจริญภาวนา   คำว่า อินทรีย์ ในที่นี้  หมายถึงธรรมฝ่ายโพธิปักขิยธรรม   ได้แก่  ศรัทธา วิริยะ  สติ สมาธิ และ ปัญญา   ที่เป็นใหญ่ในการตรัสรู้อริยสัจจ์  การเจริญอบรมอินทรีย์นั้นตั้งแต่เบื้องต้น คือ  การฟังพระธรรมของพระพุทธงค์  ผู้ฟังพระธรรมย่อมเริ่มเข้าใจความจริงมากขึ้น เมื่อพิจารณาใคร่ครวญและรู้ตามพระธรรมที่ทรงแสดง   แล้วอบรมความรู้นั้นมากยิ่งขึ้น  ชื่อว่า  เจริญอินทรีย์

 
  ความคิดเห็น 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 22 มิ.ย. 2555

     ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ