อินทรีย์ ๕
 
ckitipor
วันที่  20 ก.พ. 2551
หมายเลข  7426
อ่าน  2,515
อินทรีย์ ๕ แก่กล้า หมายความว่าอย่างไรครับ

  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 20 ก.พ. 2551

คำว่า  อินทรีย์ ๕  ในที่นี้หมายถึง สัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปัญญา อันเป็นธรรมฝ่ายโพธิปักขิยธรรม  คือธรรมฝ่ายตรัสรู้อริยสัจจธรรม  คำว่า อินทรีย์แก่กล้า  หมายความว่า  อินทรีย์ทั้ง ๕ ได้รับการสะสม  อบรม จนควรแก่การตรัสรู้อริยสัจจธรรม  ดังนั้น  ผู้ที่เกิดมาชาติสุดท้ายพร้อมที่จะตรัสรู้ธรรมเมื่อได้รับฟังพระธรรมของพระพุทธองค์ ชื่อว่า เป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้า
 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 ก.พ. 2551


เวลาพระพุทธเจ้าจะไปโปรดใคร  ก็ทรงตรวจดูว่าคนนั้น มีอุปนิสัยหรือมีอินทรีย์แก่กล้า

หรือยัง   เมื่อได้ฟังธรรมะ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง  ก็บรรลุเป็นพระโสดาบัน  ฯลฯ 

และองค์ธรรมของการบรรลุเป็นพระโสดาบัน   คือ  คบสัตบุรุษ   ฟังธรรมของสัตบุรุษ มีโยนิโสมนสิการ  ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pornpaon
วันที่ 23 ก.พ. 2551
ขอบพระคุณค่ะ ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ