ชวนวาระ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  17 ก.พ. 2551
หมายเลข  7393
อ่าน  1,012

ส่วนวาระใดที่เมื่อโวฏฐัพพนจิตดับไปแล้ว ชวนจิตเกิดดับสืบต่อกัน ๗ ขณะแล้วอารมณ์ก็ดับ ตทาลัมพนวิถีจิตเกิดไม่ได้ การรู้อารมณ์ของวิถีจิตวาระนั้นเป็น “ชวนวาระ” เพราะมีวิถีจิตเพียง ๖ วิถี คือ ถึง ชวนวิถีเท่านั้นแล้วรูปก็ดับไป เมื่อวิถีจิตสิ้นสุดลงที่ชวนวิถี การรู้อารมณ์วาระนั้นจึงเป็นชวนวาระ อารมณ์ของชวนวาระเป็นมหันตารมณ์ คือ เป็นอารมณ์ที่ชัดเจน ทำให้กุศลจิตหรืออกุศลจิตหรือมหากิริยาจิต(ของพระอรหันต์) เกิดได้

ดาวน์โหลดหนังสือ  -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


Tag  ชวนวาระ ปรมัตถธรรมสังเขป มหันตารมณ์
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 24 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ