ความเข้าใจสภาพธรรม ๑๒ ...... สิ่งที่ไม่มีลักษณะให้สติระลึก
 
สารธรรม
วันที่  6 ก.พ. 2551
หมายเลข  7246
อ่าน  2,289

 

  เราควรจะรู้นามและรูป ขณะที่กำลังปรากฏทีละอย่างทาง ๖ ทวาร ความคิดเห็นว่าเป็นบุคคล รถยนต์ ต้นไม้นั้น ไม่ใช่ของจริง  ไม่มีลักษณะที่จะให้สติระลึกรู้ได้ ฉะนั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่จะอบรมปัญญาให้เจริญขึ้นได้

  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่า   ในขณะหนึ่งจะรู้ได้เพียงนามเดียวหรือรูปเดียวเท่านั้น   ในขณะที่สภาพธรรมนั้นปรากฏทางทวารหนึ่งทวารใดใน ๖ ทวารเราอาจเข้าใจในทฤษฎี    แต่ขณะนี้เราควรต้องพิสูจน์ความจริง   โดยการระลึกรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏ ซึ่งไม่ง่ายแต่ละขณะ เพราะเรายังยึดมั่นในความคิดของเราในเรื่องสภาพธรรม เราควรรู้อารมณ์ต่างๆ ซึ่งปรากฏแต่ละขณะทางทวารต่างๆ ด้วย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pamali
วันที่ 2 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ