เกิด แก่ เจ็บ ตาย ๑๒ ...... เพื่อนแท้ไม่แข่งดี
 
สารธรรม
วันที่  12 ม.ค. 2551
หมายเลข  6952
อ่าน  1,732

 

 พระธรรมที่ได้ฟังและพิจารณาแล้ว...ย่อมสะสมอยู่ในจิต   ทำให้พิจารณารู้ว่าก่อนจะหลับจิตเป็นกุศลหรืออกุศล    ก่อนจะหลับนั้นคิดอะไร   ถ้าคิดเรื่องโลภะก็ไม่มีวันจบสักที  คิดเรื่องโทสะก็ขุ่นเคืองทั้งๆ ที่สิ่งนั้นยังไม่มาถึง  ก็ขุ่นเคืองเสียก่อนแล้วแต่ถ้าคิดในสิ่งที่ดีว่าจะทำอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ใจก็สบาย    ความโกรธจะบรรเทาลงได้ด้วยอะไร  ก็ด้วยธรรมที่ตรงกันข้ามกับความโกรธ   คือ  เมตตาความเป็นเพื่อน ความหวังดี ความเกื้อกูล คำว่า "เมตตา" นั้น ภาษาไทยใช้คำว่า"มิตร" คือ เพื่อน คำว่าเพื่อนนั้นลึกลงไปถึง...ความไม่หวังร้ายต่อผู้ที่เราเป็นเพื่อนด้วย   เมื่อเราเป็นเพื่อนกับใครเราจะไม่แข่งดี  หรือไม่แม้คิดที่จะแข่งดีกับเพื่อน ถ้าคิดแข่งดีกับใครขณะใด   ขณะนั้นไม่มีความเป็นเพื่อนกับผู้นั้น     เพราะเพื่อนจะต้องสนับสนุนส่งเสริมเกื้อกูลกันตลอดไป    พิจารณารู้ได้ว่าจิตขณะใดเป็นเพื่อกับใคร เช่น เวลารับประทานอาหารด้วยกันก็เป็นเพื่อน แต่พอถึงเวลางานก็ไม่ใช่เพื่อนเสียแล้วก็เป็นได้

 

คลิกดาวน์โหลดหนังสือ --> เกิด แก่ เจ็บ ตาย   


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
opanayigo
วันที่ 1 ก.พ. 2552

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 3 ก.พ. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
มกร
มกร
วันที่ 3 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ