ธรรมะข้อคิด ๙ ข้อ
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  31 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6821
อ่าน  3,248

 ขอฝากธรรมะข้อคิด ๙ ข้อ ให้ผู้ศึกษาธรรมะได้ศึกษา ไตร่ตรอง พิจารณาร่วมกันด้วยนะครับ

๑.
  ไม่มีอะไรในชีวิตที่จะประเสริฐเท่ากับการรู้ความจริงของสิ่งทั้งปวง เพราะเหตุว่าไม่ใช่การหลอกลวง  ไม่ใช่การเข้าใจผิด ไม่ใช่ความเห็นผิด แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรู้ความจริงของสิ่งทั้งปวง(สัจจธรรม) เพราะว่าจะต้องเป็นผู้ที่ตรงจริง ๆ.

๒.   ถ้าจะพูดเรื่องไร้สาระ  ก็นิ่งไม่พูดเสียดีกว่า  โดยที่ว่าไม่ต้องลำบากเดือดร้อนใจ เพราะเหตุว่าการไม่พูดนั้น ไม่มีเรื่องที่จะทำให้ผู้อื่นเกิดโลภะโทสะ หรืออกุศลต่าง ๆ.

๓.
 ถ้าเป็น(ดุจ)ผ้าเช็ดธุลีได้เสมอ ๆ  ก็จะเป็นผู้ที่มีความสบายใจ ไม่ว่าใครจะประพฤติต่อท่านด้วยกาย วาจาอย่างไร  ไม่เคยเดือดร้อนเลย เพราะว่า  ไม่ถือตนว่าเป็นผู้มีความสำคัญ.

๔.  พระธรรมนั้นไม่ใช่เพื่อโลภะ ไม่ใช่เพื่อลาภไม่ใช่เพื่อยศ ไม่ใช่เพื่อสักการะ  ไม่ใช่เพื่อสุข  ไม่ใช่เพื่อการสรรเสริญ  แต่ต้องเป็นไปเพื่อปัญญา  เพราะฉะนั้น พระธรรมจริง  ๆ   เพื่อให้พุทธบริษัทเกิดปัญญา.
 
๕.   ถ้าเป็นผู้ที่อบรมเจริญเมตตาจริง ๆ จะไม่เว้นโอกาสใดเลย ไม่ใช่นึกจะเจริญเมตตาเฉพาะในเวลาที่เกิดโทสะเท่านั้น

๖.   กิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นทำกิจการงานตลอดวัน  (ในขณะที่ไม่ใช่วิบาก และไม่ใช่กุศล)  หลังจากที่ได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส  รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้ว ให้เห็นตามความเป็นจริงว่า ผู้ที่เป็นปุถุชน ที่ว่ามีกิเลสหนาแน่นคืออย่างนี้  เพราะความจริงก็คือความจริง  จนกว่าปัญญาจะเพิ่มขึ้น

๗.   ผู้ที่ตรงต่อพระรัตนตรัย  จะเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยจริง ๆ  กิเลสที่มีมากต้องอาศัยบารมีที่สะสมมากขึ้น ๆ จึงสามารถที่จะละคลายได้.

๘. การที่จะเป็นบัณฑิตดูเหมือนจะเป็นไม่ยาก  โดยที่ไม่เก็บความโกรธไว้ และสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์  ก็ไม่พึงประพฤติ.

.   ชีวิตที่มีความเห็นถูก  จะคิดทำแต่สิ่งที่ดีงาม.

*หมายเหตุ*   ธรรมะข้อคิดทั้ง ๙ ข้อ  รวบรวมมาจากคำบรรยายที่ได้ฟัง  เมื่อท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  บรรยายธรรมะ  ครับ.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 1 ม.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ   เป็นข้อคิดที่เยี่ยมยอดสำหรับผู้ศึกษาธรรม และเป็นของขวัญปีใหม่ที่วิเศษจริงๆครับ ขอขอบพระคุณท่านผู้รวบรวมมาเตือนใจครับ

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 1 ม.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ 

เป็นสิ่งที่ควรน้อมนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตตามกำลังของปัญญา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 1 ม.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pornpaon
วันที่ 1 ม.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะข้อคิดทั้ง 9 ข้อนี้ ดิฉันมักลืมเตือนตนเองอยู่บ่อย ๆ ต้องขอขอบพระคุณ คุณคำปั่นมาก ๆ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 1 ม.ค. 2551
ขออนุโมทนาด้วยครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
แช่มชื่น
วันที่ 2 ม.ค. 2551

เป็นธรรมบรรณาการที่เตือนใจได้ดีมากทั้ง 9 ข้อครับขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 2 ม.ค. 2551

ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ภิกษุเวลาเข้าสู่ที่ประชุมสงฆ์ ไม่นั่งนิ่ง ก็สนทนาธรรมค่ะไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับการรู้ธรรมะ ตามความจริงในขณะนี้ค่ะ  ขออนุโมทนาคุณคำปั่นค่ะที่ให้ธรรมะข้อคิด 9  ประการค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
พุทธรักษา
วันที่ 2 ม.ค. 2551

ยิ่งศึกษาพระธรรมวินัย ก็ยิ่งเห็นอกุศลของตนมากขึ้นขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ทศพล.com
วันที่ 4 ม.ค. 2551

ขออนุโมทนาด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
nida
วันที่ 7 ต.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
อัญชลี
วันที่ 10 พ.ย. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
opanayigo
วันที่ 3 ก.พ. 2552 00:56 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
chatchai.k
วันที่ 30 มิ.ย. 2558 10:48 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ