อุทธัจจะเป็นสภาพธรรมที่หวั่นไหวเป็นอกุศลอย่างไร
 
panee.r
วันที่  20 พ.ย. 2550
หมายเลข  5599
อ่าน  724

อุทธัจจะ เป็นสภาพธรรมที่หวั่นไหว

กุกกุจจะ เป็นสภาพธรรมที่กังวลรำคาญใจ


เจตสิต ทั้งสองประเภทเกิดกับอกุศลจิต โดยเฉพาะ อุทธัจจะจะเกิดกับอกุศลทุกดวง

เรามักจะคิดถึงอกุศลที่ได้กระทำไปแล้ว หรือกุศลที่ควรจะได้กระทำ แต่ไม่ได้กระทำ หลายครั้งหลายครา เราอาจจะถามตัวเองว่าทำไมเราจึงอย่างนั้น แต่เราเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กระทำไปแล้วไม่ได้ ขณะที่กังวลใจนั้นเป็นอกุศล ความเดือดร้อนใจครอบงำเราอุทธัจจะ และ กุกกุจจะ ทำให้จิตใจไม่สงบ


  ความคิดเห็น 1  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 พ.ย. 2550

เหตุที่ทำให้จิตเดือดร้อน 10 อย่างเชิญคลิกอ่าน...


เหตุที่ทำจิตให้เดือดร้อน [ชนสันธชาดก]

 
  ความคิดเห็น 2  
 
สารธรรม
วันที่ 20 พ.ย. 2550

เชิญคลิกอ่านที่นี่...

อุทธัจจะ [อิติวุตตกะ]

 
  ความคิดเห็น 3  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 21 พ.ย. 2550

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่

อุทธัจจกุกกุจจ

อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 4  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 22 พ.ย. 2550

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 พ.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ