อุทธัจจะเป็นสภาพธรรมที่หวั่นไหวเป็นอกุศลอย่างไร
 
panee.r
วันที่  20 พ.ย. 2550
หมายเลข  5599
อ่าน  602

อุทธัจจะ  เป็นสภาพธรรมที่หวั่นไหว

กุกกุจจะ  เป็นสภาพธรรมที่กังวลรำคาญใจ

 
   เจตสิต ทั้งสองประเภทเกิดกับอกุศลจิต โดยเฉพาะ  อุทธัจจะจะเกิดกับอกุศลทุกดวง

  เรามักจะคิดถึงอกุศลที่ได้กระทำไปแล้ว  หรือกุศลที่ควรจะได้กระทำ แต่ไม่ได้กระทำ หลายครั้งหลายครา  เราอาจจะถามตัวเองว่าทำไมเราจึงอย่างนั้น  แต่เราเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กระทำไปแล้วไม่ได้  ขณะที่กังวลใจนั้นเป็นอกุศล   ความเดือดร้อนใจครอบงำเราอุทธัจจะ และ กุกกุจจะ  ทำให้จิตใจไม่สงบ


Tag  อุทธัจจะ
  ความคิดเห็น 1  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 พ.ย. 2550
 

เหตุที่ทำให้จิตเดือดร้อน 10 อย่างเชิญคลิกอ่าน...


เหตุที่ทำจิตให้เดือดร้อน [ชนสันธชาดก]

        

 
  ความคิดเห็น 2  
 
สารธรรม
วันที่ 20 พ.ย. 2550

 

เชิญคลิกอ่านที่นี่...อุทธัจจะ [ อิติวุตตกะ] 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 21 พ.ย. 2550
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ อุทธัจจกุกกุจจ คะ.....อนุโมทนา
 
  ความคิดเห็น 4  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 22 พ.ย. 2550

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ