สัมภเวสี
 
บ้านธัมมะ
วันที่  27 ต.ค. 2550
หมายเลข  5265
อ่าน  1,323

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑  - หน้าที่ 567

สัตว์เหล่าใดกำลังแสวงหาการเกิด สัตว์เหล่านั้น ชื่อว่า สัมภเวสี คำว่า สัมภเวสี นี้ เป็นชื่อของพระเสขะ และปุถุชนผู้กำลังแสวงหาการเกิดต่อไป เพราะยังละสังโยชน์ในภพไม่ได้.

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒  - หน้าที่ 51

อรรถกถา อาหารสูตรที่ ๑

ชื่อว่า สัมภเวสี เพราะแสวงหาภพที่เกิด. คำนั้น เป็นชื่อของพระเสขะ และปุถุชนผู้แสวงหาภพต่อไปเพราะยังละภวสังโยชน์ไม่ได้ด้วยอาการอย่างนี้ กิเลสภวสังโยชน์นั้นจึงยึดสรรพสัตว์ไว้


  ความคิดเห็น 1  
 
jurairat
วันที่ 11 พ.ย. 2550

..ขออนุโมทนาค่ะ... 

เมื่อก่อนเข้าใจว่าเป็นวิญญาณที่ล่องลอยหาที่เกิดไม่ได้ต้องรอญาติอุทิศส่วนกุศลให้  เมื่อเข้ามาศึกษาธรรมะก็เข้าแล้วว่า วิญญาณคือนามธรรมเป็นสภาพธรรมที่รู้อารมณ์ต่างๆ   เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับแล้วก็เกิดสืบต่อ ไม่มีระหว่างคั่นตามเหตุปัจจัย  ผู้ดับกิเลสหมดสิ้นแล้วจิตดวงสุดท้ายคือจุติเกิดจะไม่มีปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่ออีกเพราะดับเหตุของการเกิดหมดสิ้นแล้ว เพราะฉะนั้นการเกิดยังคงมีต่อไปกับพระเสขะและปุถุชน

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 14 พ.ย. 2553

Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ