คิ้ว
 
ati
ati
วันที่  19 ต.ค. 2550
หมายเลข  5179
อ่าน  1,120

พระภิกษุและสามเณร โกนคิ้ว

1. เป็นการบัญญัติสิ่งที่พระบรมศาสดาไม่ได้บัญญัติใช่หรือไม่

2. เป็นอาบัติหรือไม่

3. การปลงผมและหนวด กระทำเพื่ออะไร

4. การโกนคิ้ว กระทำเพื่ออะไร


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 20 ต.ค. 2550

เรื่องการโกนคิ้วในพระวินัยไม่มีบัญญัติไว้   ถ้าภิกษุโกนคิ้ว  จะปรับอาบัติท่านไม่ได้  การปลงผมและหนวดเป็นเครื่องหมายของบรรพชิตอย่างหนึ่ง  จุดประ-สงค์เพื่อการตัดความกังวลในเรื่องการดูแลรักษา   ดังข้อความที่พระโรหนเถระตอบแก่นาคเสนกุมารว่า

    มิลินทปัญหา 

ถาม... ท่านได้อุบายเห็นว่าคุณและโทษประการใด  จึงโกนเกศาและหนวดเสีย พระโรหณะจึงวิสัชนาแก้ไขว่า   ดูกรทารก  อาตมาละเสียซึ่งปลิโพธกังวล๑๖ ประการ   อาภรณปลิโพธํ  คือปลิโพธกังวลด้วยอาภรณ์ผ้านุ่งห่มประการ ๑อลงฺการปลิโพธํ  คือ  ปลิโพธกังวลด้วยเครื่องประดับประการ ๑  กมฺมารปลิโพธํคือปลิโพธกังวลด้วยไปสู่มาหาช่างทองทำของแต่งตัวประการ ๑ มชฺชนปลิโพธํคือปลิโพธกังวลด้วยขัดสีประการ ๑   นิกฺขิปปลิโพธํ คือปลิโพธกังวลด้วยต้องเก็บสิ่งของทั้งปวงไว้ประการ ๑  โธวนปลิโพธํ คือ  กังวลด้วยล้างซักประการ ๑มาลาปลิโพธํคือกังวลด้วยจะหาดอกไม้มาแซมเกศาและประดับต่างๆ ประการ ๑คนฺธปลิโพธํ คือกังวลด้วยหาของหอมประการ ๑ วาสนปลิโพธํ คือกังวลด้วยหาของอบรมนั้นประการ ๑ หรีตกปลิโพธํ  คือกังวลด้วยสมองประการ ๑ อามลกปลิโพธํ คือ ปลิโพธกังวลด้วยมะขามป้อมประการ ๑   มตฺติกาปลิโพธํ คือกังวลอยู่ด้วยดินประการ ๑  สมอมะขามป้อมและดิน  ๓  ประการนี้เป็นยาประสระผม  สูจิปลิโพธํ คือ ปลิโพธกังวลด้วยไม้กลัดผมประการ ๑ พนฺธกปลิโพธํ  คือกังวลด้วยมุ่นผมเกล้าผมประการ ๑ โกจฺฉปลิโพธิ คือกังวลด้วยหวีผมประการ  ๑กปฺปกปลิโพธํ  คือกังวลด้วยหาช่างกัลบกทำผมประการ  ๑ นฺหาปกปลิโพธํ คือกังวลด้วยอาบน้ำดำลงไปเหม็นสาบผมประการ ๑ ผสมเป็นกังวล ๑๖

 
  ความคิดเห็น 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 15 พ.ย. 2554

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
jaturong
วันที่ 16 พ.ย. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ